Guide: Lær at forstå din lønseddel

Som ansat i en virksomhed er det vigtigt, at du lærer at forstå din lønseddel. Lønnen er den indkomst, du lever af, og hvis der eksempelvis er fejl, skal du kunne identificere dem og få dem rettet. Ved at forstå din lønseddel kan du bedre styre din økonomi og få et overblik over dine lønindtægter.

En lønseddel er dog ikke helt lige til at forstå. Den indeholder mange begreber, som det er en god idé at sætte sig ind i, hvis man vil lære at forstå sin lønseddel. Derfor har vi lavet denne guide, så du lærer at forstå din lønseddel.

I guiden her vil du lære om begreber som AM-bidrag, ATP, feriepenge, tillæg, og de andre elementer, din lønseddel består af.

6. marts 2023  • 3 minutters læsetid

Hvad er en lønseddel?

En lønseddel er en oversigt over, hvad du har tjent i løn i en given periode. Du modtager typisk din lønseddel i din e-boks nogle dage før, lønnen udbetales.

Lønsedlen giver dig et overblik over, hvor meget du har arbejdet, hvilke tillæg, du har modtaget og de forskellige fradrag og bidrag, man som lønmodtager i Danmark betaler. Dem vil vi gå mere i dybden med her.

Hvad indeholder en lønseddel?

Først og fremmest indeholder din lønseddel basal information om dig - navn, adresse, og CPR-nummer. Lønsedlen indeholder desuden information om din arbejdsgiver, dennes adresse samt CVR-nummer. 

 

Derudover indeholder lønsedlen en oversigt over, hvilken periode, den dækker over og hvor meget du har arbejdet i den pågældende periode. Efter de grundlæggende oplysninger kan man sige, at lønsedlen indeholder et stort regnestykke. Resultatet af det regnestykke er det beløb, der havner på din konto. 

 

Der er dog en række elementer i regnestykket, der ikke er helt nemme at forstå. Dem vil vi forklare én efter én. 

Lær at forstå din lønseddel - fra feriepenge til pensionstillæg.

AM-bidrag

AM-bidrag er en skat på 8%, som betales af al løn i Danmark. AM-bidraget fratrækkes din løn efter ATP og pensionsbidrag fratrækkes, men før øvrig skat. AM-bidraget går til dækning af dagpenge og statens udgifter på arbejdsmarkedet.

A-skat

A-skatten er den primære skat, du betaler af din løn. Det er en procentsats, som beregnes ud fra din bruttoløn. Alt efter hvor meget du tjener, trækkes forskellige skattesatser fra din bruttoløn.

ATP

ATP er forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en lovpligtig pensionsordning. ATP er et supplement til din pension, og det, du har opsparet, udbetales når du når pensionsalderen. Din arbejdsgiver betaler to tredjedele og du én tredjedel af ATP-bidraget.

Bruttoløn

Bruttoløn, også kaldet grundløn, er din løn før der trækkes skat og bidrag. Bruttolønnen er din samlede løn - altså grundlønnen, feriepenge og eventuelle tillæg.

Disponibel dato

Disponibel dato er den dato, hvor din løn efter skat og bidrag er til rådighed på din konto.

Enheder

Enheder bruges til at måle din løn. Alt efter hvordan du aflønnes kan én enhed være en time, dag eller måned. På din lønseddel vil du kunne se, hvor mange enheder, du har optjent og hvad satsen er pr. enhed.

Feriepenge

På din lønseddel vil du også kunne se, hvilket beløb, der overføres til din feriekonto samt om du har feriedage til rådighed. Feriepenge optjenes som en procentsats af din bruttoløn. Lønsedlen indeholder information om, hvordan dine feriepenge er beregnet.

Fradrag

På din lønseddel vil der være en oversigt over eventuelle fradrag. Fradrag kan være en række forskellige ting, heriblandt fradrag for udgifter til a-kasse eller fagforening.

Lønperiode

Lønperioden er den periode, lønsedlen dækker. Det vil typisk være en måned, men kan også være 14 dage eller en uge. Det er også her, du kan se, om din løn betales forud eller bagud.

Normtid

Normtiden er din normale arbejdstid. Det er denne tid, der er aftalt i din kontrakt.

Overtid

Overtid er alt det arbejde, du har udført udover din normtid, altså normale arbejdstid. På din lønseddel vil du kunne se, hvor meget du har arbejdet overtid og hvilken sats, overtid lønnes med.

Pension

Pension er en økonomisk ordning, du betaler til gennem din løn. På din lønseddel vil du kunne se, hvor meget du har indbetalt til din pensionsordning. Pensionen udbetale sammen med din tillægspension, ATP, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sats

Sats er det beløb, du modtager pr. enhed, du har arbejdet. Hvis du er timelønnet er satsen det beløb, du lønnes for pr. time, du arbejder.

Tillæg

Tillæg er den løn, du modtager udover din grundløn. Det kan eksempelvis være tillæg for overarbejde, arbejde på helligdage eller i weekender. Du kan også modtage anciennitetstillæg, hvis du har arbejdet samme sted i en længere periode eller andre tillæg, du har forhandlet dig til på baggrund af eksempelvis dine kvalifikationer. På din lønseddel vil du kunne se, hvad satsen er for den type tillæg, du har modtaget.

Hvorfor er det vigtigt at lære at forstå sin lønseddel?

Det er vigtigt, at du lærer at forstå din lønseddel, fordi det giver dig et overblik over dine indtægter og dermed fundamentet for din økonomi. Hvis du ikke forstår, hvordan du læser din lønseddel, kan du komme til at overse fejl i eksempelvis antal enheder, du har arbejdet. Det kan medføre, at du går glip af løn eller fradrag.

Din lønseddel indeholder også information, der af forskellige grunde er godt at holde sig opdateret på. Det er eksempelvis hvornår lønnen vil være på din konto, hvor meget du tjener på overarbejde, eller hvor mange penge, du har optjent i pension.

Manuel timeregistrering kan føre til fejl på din lønseddel.

For timelønnede stillinger kan lønsedlen føre til uoverensstemmelser mellem ansatte og ledere. Det skyldes, at det kan være svært at holde styr på, hvor meget en ansat har arbejdet, hvilke timer der har været overarbejde og lignende faktorer.

Har to ansatte eksempelvis byttet en vagt internt, er det ikke nødvendigvis blevet registreret i vagtplanen. Det kan føre til, at timerne ikke bliver korrekt registreret, og den ansatte går glip af løn eller får for meget udbetalt.

Brug et digitalt værktøj til korrekt timeregistrering.

Workfeed er et online vagtplansystem, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at planlægge deres vej til mere tid, færre bekymringer og gladere medarbejdere. Hvis din arbejdsgiver bruger et digitalt værktøj som Workfeed til din vagtplanlægning, kan en masse uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og medarbejderne undgås.

Workfeed sørger nemlig for, at der altid er styr på, hvem der arbejder hvornår. Registreringen af timer foregår digitalt og er transparent for både ansatte og ledere, så der ikke levnes plads til fejl.

Med Workfeed er du sikret en fejlfri lønseddel.

Når lønnen skal udbetales, skal arbejdsgiveren ikke manuelt eksportere vagtplanen og importere den til lønsystemet. Workfeed kan nemlig integreres med lønsystemet, så lønnen automatisk synkroniseres. Med ét klik på en knap sendes timerne til løn. Som medarbejder kan du i øvrigt løbende følge din brutto-løn fra Workfeed appen.

1. Undgå fejl

Workfeeds vagtplansystem kan sikre, at alle ansatte altid får en korrekt lønseddel. Her er timer, tillæg og fravær nemlig registreret digitalt, så der ikke opstår fejl under manuel indtastning.

2. Spar tid og ressourcer.

Ved at bruge Workfeed skal du ikke selv bruge tid på manuelt at registrere ændringer i vagtplanen. Arbejdsgiver skal blot godkende ændringerne, og så sørger Workfeed for, at det registreres korrekt. Når timerne skal sendes til løn, skal arbejdsgiver blot klikke på én knap.

3. Vælg et system, arbejdsgivere elsker.

Workfeed er elsket af arbejdsgivere og medarbejdere i hele Danmark, hvilket har givet en samlet vurdering på 4,7 ud af 5 mulige stjerner på Trustpilot. Det er din sikkerhed for, at din arbejdsplads vælger et system til vagtplanlægning, som fungerer.

Ofte stillede spørgsmål om lønsedler.

Du modtager typisk din lønseddel i din e-boks nogle dage inden, lønnen udbetales.
Ved at læse denne guide og få styr på de elementer, din lønseddel indeholder, kan du blive ekspert i at læse din lønseddel.
Er der fejl på din lønseddel, bør du kontakte din arbejdsgiver og informere dem om fejlen. Hvis du er timelønnet er det en god idé, at du selv holder overblik over, hvor meget du har arbejdet, så du sikrer, at du ikke går glip af løn eller tillæg.
Kristian Emil Larsen - Workfeed Author
Kristian Emil Larsen
Co-founder af Workfeed

Du vil måske også synes om...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram