Sådan fastholder du medarbejdere i 2022.

Enhver virksomhed, stor som lille, ønsker at fastholde sine medarbejdere. I betragtning af de stigende vanskeligheder med at finde de rigtige medarbejdere, er det en vigtig udfordring for mange virksomheder at fastholde de bedste medarbejdere.

Men at fastholde medarbejdere er lettere sagt end gjort. For at sikre, at dine medarbejdere har det godt i din virksomhed, er det vigtigt at vide, hvad der er vigtigt for dem. Derfor spurgte vi 300 medarbejdere, hvad de vigtigste faktorer er for, at de bliver i deres nuværende job.

Denne rapport om hvordan du fastholder dit personale i 2022 giver dig alle de oplysninger, du har brug for, for at holde din arbejdsstyrke intakt i 2022 og derefter.

Om Workfeed:
Workfeed er en online vagtplanlægningssystem for hold, der arbejder på skift. Vi fritager ledere for manuelle og gentagne opgaver som planlægning og tidsregistrering. Vi giver lederne mere tid og overblik, mens deres team får mere gennemsigtighed og frihed.
Denne rapport om hvordan du fastholder dit personale i 2022 giver dig alle de oplysninger, du har brug for, for at holde din arbejdsstyrke intakt i 2022 og derefter.

Fastholdelse af medarbejdere.

Fastholdelse af medarbejdere er det organisatoriske mål at fastholde talentfulde medarbejdere og reducere personaleomsætningen ved at fremme en positiv arbejdsatmosfære og en sund balance mellem arbejde og privatliv for at fremme engagement, vise påskønnelse over for medarbejderne og give konkurrencedygtige lønninger og fordele.

Før vi dykker ind.

Den "store resignation" nåede et rekordhøjt niveau i 2021. Ifølge CNBC besluttede næsten 48 millioner mennesker i USA at sige deres job op sidste år af forskellige årsager, en årlig rekord. Og det kommer ikke til at falde i den nærmeste fremtid, da 44 % af arbejdsstyrken i øjeblikket er åben for et nyt job. Og det sker ikke kun i USA, ifølge en LinkedIn-undersøgelse siger omkring 58 % af europæerne, at de overvejer at skifte job i år.

For at tilfredsstille og fastholde deres medarbejdere skal virksomhederne afsætte opmærksomhed og ressourcer til emnet. Men hvordan kan organisationer sikre, at de personer, der arbejder for dem, ikke søger lykken andetsteds?

For at finde ud af, hvad der får folk til at blive på en arbejdsplads, adspurgte Workfeed 300 medarbejdere om, hvad der motiverer dem til at blive hos eller forlade en arbejdsgiver. Respondenterne kommer fra en række forskellige baggrunde, såsom sundhedssektoren, restaurationsbranchen, detailhandelen, service- og underholdningsindustrien - men de har alle én ting til fælles: Deres arbejdsgivere bruger Workfeed til at styre deres vagtplan. Rapporten udforsker de vigtigste faktorer for fastholdelse af medarbejdere, og vejleder virksomheder i, hvordan de kan etablere det bedst mulige arbejdsmiljø, som folk ønsker at forblive en del af.

Lad os dykke ned.

De 5 vigtigste faktorer.

Måklet med rapporten var at identificere de faktorer, som medarbejderne anser for de vigtigste for at blive i deres job.

Dette blev gjort ved at sammenligne deres svar på en række spørgsmål med den værdi, de tillægger forskellige faktorer relateret til medarbejderfastholdelse. Derefter blev virkningen af disse faktorer, i forhold til deres vilje til at arbejde andetsteds, evalueret for at identificere, hvad de betragtede som de vigtigste faktorer. Baseret på deres svar dukkede fem faktorer op, som havde den største indflydelse på medarbejderfastholdelse:

  • Arbejdsglæde
  • Arbejdsgivers påskønnelse
  • Glæde ved arbejdet
  • Personlig udvikling
  • Fleksibilitet

Hver af de fem faktorer vil blive forklaret individuelt og gennem datadrevet indsigt.

1. Medarbejdertilfredshed.

Indlysende, ja, men også super logisk. Medarbejdere finder den overlappende faktor, arbejdsglæde, utrolig vigtig, når det kommer til deres beslutning om at blive i et job. Faktisk rangerede det som nummer 1 svar på spørgsmålet om, hvilken faktor de anser for vigtigst, med 24,3 % af de adspurgte.

Og selvom arbejdsglæde er en overordnet indikator for alle andre faktorer, er det af enorm betydning at finde ud af, hvilke faktorer der virkelig betyder noget for dine medarbejdere. Bare fordi nogen er tilfredse, betyder det jo ikke nødvendigvis, at de ønsker at blive i deres job.

Ud af alle respondenter angav 90,6 %, at de i øjeblikket er glade for deres nuværende job. 32,1 % af dem angav dog stadig, at de er åbne for at skifte job. Det er én ud af tre medarbejdere!

Tværtimod er 94,5 % af de ansatte, der er utilfredse, åbne for at skifte job. De faktorer, der har størst indflydelse på medarbejdernes utilfredshed, er manglende påskønnelse fra arbejdsgiveren, i hvor høj grad arbejdsgiveren investerer i medarbejdertilfredshed og løn.

Download rapporten

Få din egen PDF-version af denne rapport om medarbejderfastholdelse.
Men hvilke faktorer skal organisationer arbejde på for at (yderligere) øge medarbejdertilfredsheden?

Givet respondenternes svar, ligger de største muligheder for (yderligere) at øge tilfredsheden i følgende faktorer: en bedre løn, mere fleksibilitet, personlig udvikling og at mere påskønnelse fra lederen.

Af de respondenter, der føler, at deres arbejdsplads investerer nok i medarbejdertilfredshed, er hele 98,2 % tilfredse med deres arbejdsgiver, og 26,8 % er mere tilbøjelige til at blive i samme virksomhed.
 
Tip: Når du begynder at arbejde med at forbedre ovennævnte punkter, så bør du involverdine medarbejdere i processen. Identificer, hvad der er vigtigst for dem, og lad dem vide, at du bekymrer dig. Dette vil gøre underværker.


2. Atmosfæren på arbejdspladsen.

Vi har lige introduceret dette emne i form af at investere i tilfredshed, men der er meget mere i det. At stræbe efter at være den bedste arbejdsgiver, er en anden vigtig faktor for medarbejderne. De ønsker nemlig at føle sig værdsat af deres arbejdsgiver.

Sammen med arbejdspladsens investering i tilfredshed har det at føle sig værdsat af ens leder en stor rolle at spille for den overordnede arbejdsglæde, da 98 % af medarbejderne, der føler sig værdsat af deres leder, siger, at de er glade på deres arbejdsplads. Det betyder, at der er 72 % større chance for at en medarbejder føler sig glad på arbejdet, hvis vedkommende bliver værdsat af sin leder. At vise, at du sætter pris på dine medarbejdere, fører til en endnu højere fastholdelsesprocent, da dine medarbejdere er 30,4 % mere tilbøjelige til at forblive i deres job.

Påskønnelse og anderkendelse har også en enorm indflydelse på åbenheden over for andre job: Respondenterne var 173 % mere tilbøjelige til at være åbne over for et andet job, hvis de ikke føler sig værdsat af deres leder. Det er ikke nemt at finde nye medarbejdere, og det koster tid og penge hver gang. At vise anderkendelse over for dine medarbejdere bør være en af ​​dine hovedprioriteter.

Tilfredshed og påskønnelse hænger også sammen med emnet psykologisk tryghed. 13,1 % af de adspurgte, der føler, at deres arbejdsplads ikke investerer nok i medarbejdertilfredshed, føler sig ikke trygge på arbejdet. I et klassens bedste arbejdsmiljø føler medarbejderne sig trygge, inkluderede og som om de kan tage deres autentiske jeg med på arbejde.
Hvordan kan du skabe et arbejdsmiljø, der får medarbejderne til at føle sig trygge, inkluderede og bemyndigede?

At skabe et godt arbejdsmiljø er ikke en let opgave. Men du bør stræbe efter at være den bedste arbejdsgiver, dine medarbejdere nogensinde har haft. For at opnå dette bør du starte med at identificere, hvor du står i dette øjeblik.

Gode metoder er (anonyme) medarbejderundersøgelser, mundtlige feedbacksessioner eller at tale med dine medarbejdere 1-til-1. Denne undersøgelse har allerede præsenteret nogle punkter at diskutere med dem, og flere indsigter vil følge - men dine egne medarbejdere vil uden tvivl have unikke forbedringspunkter at tilføje til listen.
 
Men vær opmærksom: Dette er ikke en engangsting. For at blive den bedste arbejdsplads, dine medarbejdere nogensinde har haft, bør dette blive en rutine, der går igen - for eksempel med feedback-sessioner og medarbejderundersøgelser hver 3. måned.


3. Arbejdsglæde.

Det er almindeligt kendt, at folk, der er glade på deres arbejdsplads, ser ud til at have én ting  til fælles: de nyder det faktiske arbejde, de udfører. Det faktum, at 95,6 % af de personer, der nyder at gå på arbejde, også er glade for deres arbejde, styrker kun påstanden.

Dette gælder dog også i negativ forstand, da 26,2 % af de adspurgte, der ikke føler sig værdsat af deres arbejdsplads, ikke nyder at gå på arbejde, hvilket understreger forholdet mellem tilfredshed og arbejdsglæde endnu mere.

Medarbejderne oplyser, at de går meget op i arbejdsglæde og det arbejde, de rent faktisk udfører. Faktisk nævnte 15,9 % af dem, at den rolle og de opgaver, de udfører, er den vigtigste faktor for, at de kan blive på deres arbejde.
Hvordan kan du få dine medarbejdere til at elske det, de laver?

For det første spiller tilfredshed og påskønnelse en stor rolle for, hvor meget dine medarbejdere nyder at komme på arbejde. Spørg dine medarbejdere: Hvordan ville de blive endnu gladere for de opgaver, de udfører? Føler de sig værdsat, bemyndiget og realiseret af dem?

For det andet er det vigtigst at de føler sig udfordret. De roller og opgaver, de får, er virkelig vigtige for deres personlige udvikling. Hjælp dine medarbejdere med at vokse og blive dygtigere ved for eksempel at give dem mere ansvar eller give dem mulighed for at prøve sig frem i et nyt område.

Vær altid på udkig efter muligheder for at forfremme medarbejdere, der gør et fremragende stykke arbejde, men sørg også for at sætte mindre ambtiøse medarbejdere i en position, hvor de er i stand til at gøre det, de elsker.

Succesfuld eksekvering af dette vil have en positiv indflydelse på, hvor meget dine medarbejdere nyder at komme på arbejde. Dette har igen en positiv indvirkning på medarbejderfastholdelse, da respondenterne er 122 % mere tilbøjelige til at forblive på det samme job, hvis de nyder at gå på arbejde.

4. Personlig udvikling.

At bidrage til dine medarbejderes personlige udvikling er en win-win. Det vil ikke kun give dem mulighed for at vokse individuelt, men det vil også bidrage til bedre resultater i større skala.

Desværre er det slående, at 20 % af de adspurgte tilkendegav, at de ikke lærer nok på deres nuværende job. Især fordi 57,27 % af de adspurgte er mere tilbøjelige til at være åbne over for et andet job, hvis de ikke lærer og udvikler sig på deres nuværende job. På den lyse side giver dette dog også enorme muligheder for virksomhederne.

Ved at fokusere på at give dine medarbejdere den nødvendige feedback, der giver dem mulighed for at udvikle sig, vil du være i stand til at skabe et større incitament for dem til at blive i deres nuværende job. Især de yngre generationer under 30 år vægter personlig udvikling højt. Stof til eftertanke: Det er også den generation, der tænker mest på at skifte job.
Så hvordan opfylder du dine medarbejderes behov?
Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at du har nok tid til rådighed. Ikke bare for at give feedback, men for at observere, hvordan alt foregår, så du kan dele kvalitetsfeedback med dine medarbejdere baseret på dine observationer. For det andet behøver du ikke gøre det alene. Tilskynd medarbejderne til at hjælpe hinanden og par erfarne og velfungerende medarbejdere med nye og uerfarne medarbejdere, så de kan lære af hinanden.
Bemærk: Vær ikke bange for at dele feedback med dine medarbejdere. Ifølge Zippia siger 65 % af medarbejderne, at de gerne vil have mere feedback. Oven i det oplever virksomheder, der investerer i regelmæssig medarbejderfeedback, en 14,9 % lavere medarbejderomsætning.

5. Fleksibilitet

Fleksibilitet er en afgørende faktor for respondenterne. 85,6 % af dem, der er glade på arbejdet, sagde også, at de har fleksible timer.

Blandt de adspurgte var der 71 % større sandsynlighed for at være glad på arbejdet, hvis deres arbejdstider er fleksible. Det har også en stor indflydelse på medarbejderfastholdelse, da 65,3 % af folk, der siger, at de har fleksible timer, ikke er åbne for at skifte job.

Desuden er 37 % mere tilbøjelige til at være åbne over for et andet job, hvis arbejdstiden på deres arbejdsplads ikke er fleksibel. At 14,6 % indikerer, at fleksibilitet er vigtigst for, at de kan blive i deres nuværende job, fremhæver dette endnu mere.
Men hvordan øger du fleksibiliteten for dine medarbejdere?
Først og fremmest forstår vi, at dette varierer fra branche til branche. Ikke alle virksomheder kan love deres medarbejdere en fast 9 til 17 vagtplan eller standard arbejdsdage. Der er dog måder, hvorpå du stadig kan øge fleksibiliteten i enhver situation.

Ved at byde relevante tech-løsninger velkommen i din virksomhed, f.eks. et vagtplansystem fra Workfeed vil du være i stand til at øge fleksibiliteten uden at ændre hele din virksomhed. Workfeed giver dine medarbejdere mulighed for at bidrage med input til deres vagtplan, så du give dem mere fleksibilitet over hvornår de arbejder.

Mød Workfeed.

Nu hvor vi har dækket de vigtigste faktorer relateret til medarbejderfastholdelse og delt nogle praktiske tips, håber vi, at du bliver inspireret til at omsætte det i praksis. Men for at give dig et lille boost, vil vi gerne introducere dig til Workfeed:

Workfeed er et online vagtplanlægningssystem, der er skræddersyet til at skabe betydelige tidsbesparelser for virksomheder med deltidsansatte og fluktuerende arbejdstider. Vores platform gør det muligt for ledere at oprette arbejdsplaner, spore timer og håndtere løn på op til 95 % mindre tid.

Ved at samle alt det nødvendige i én brugervenlig app får du mere overblik, mens dine medarbejdere nyder godt af mere gennemsigtighed og kontrol over deres egen arbejdstid. Så hvis du er restaurantejer, butikschef eller ansvarlig for et hold, der arbejder med skiftende arbejdstider, er Workfeed den perfekte løsning for dig.

PS. Workfeed er tilgængelig som både web- og mobilapp. Desuden er det rangeret som Danmarks bedste vagtplansystem på Trustpilot.

Medarbejderfastholdelse og Workfeed.

At introducere Workfeed på din arbejdsplads gavner ikke kun lederen, det er alles gevinst. Vi har allerede sneget nogle statistikker ind i rapporten, men vi vil gerne fremhæve virkningen af Workfeed på medarbejderfastholdelse lidt mere her.

Brug af Workfeed på arbejdspladsen påvirker medarbejdertilfredsheden på en positiv måde, hvor over 87 % af vores kunder oplever dette. Det faktum, at medarbejderne får mere kontrol over deres balance mellem arbejde og privatliv, har stor indflydelse på fleksibiliteten, hvor 82 % indikerer, at Workfeed øger deres fleksibilitetsniveau.
Den direkte indflydelse på både fleksibilitet og medarbejdertilfredshed fremhæver den betydelige indflydelse Workfeed har på både lederes og deres medarbejderes liv. Og som prikken over i'et angiver 88 % af de adspurgte, at Workfeed har en positiv indvirkning på medarbejderfastholdelse.

Afrunding.

Uanset hvordan du gør det op, er tiden til at overse medarbejderfastholdelse kommet til en ende. Når du ikke forpligter dig til at tilbyde dine medarbejdere den bedst mulige arbejdsplads, søger de andetssteds hen. Og lad os se det i øjnene, de er i deres gode ret til at gøre det. Bolden er i deres hjørne. Der er et utal af virksomheder, som gerne tilbyder dem en ny arbejdsplads.

Men sådan behøver det ikke være. Hvis du fokuserer på at forbedre miljøet for dine medarbejdere og begynder at arbejde på at blive en bedre leder, vil de blive mere tilfredse og i sidste ende mere tilbøjelige til at blive i deres nuværende job.

Tiden til at begynde at forbedre er nu. Medarbejdere fortjener det bedst mulige miljø. Det er dem, der stiller sig til rådighed til at hjælpe deres arbejdsgiver med at realisere drømmen, de betjener kunderne, og de holder forretningen kørende.

Og det er derfor, at du som arbejdsgiver eller leder, er ansvarlig for at fortælle dem, hvor vigtige de er, og endnu vigtigere, hvor højt du værdsætter dem.

Del rapporten

Har du nogen i tankerne der bør læse dette?
Resultater

Vores kunder opnår mærkbare resultater.

0%
Oplever øget tilfredshed blandt medarbejderne.
0+
timer sparer en almindelig leder pr år.
0%
er det gennemsnitlige investeringsafkast pr. år.
0%
Oplever øget fleksibilitet med Workfeed.
Bar 8660 sparer 20 timer om måneden med Workfeed.
Gedulgt optimerer driften med Workfeed.
TINC reducerer tiden brugt på vagtplanlægning med 95%.
Café Smagløs erstatter Planday med Workfeed og sparer 14.000kr.  årligt.
Hamanns øger tilfredsheden blandt medarbejderne.
At bytte papir og blyant ud med Relion var den perfekte løsning for BRYG
Vil du høre mere fra vores kunder?

Ønsker du at lære mere om Workfeed?

Opret en gratis konto.

Få 14 dage gratis og se om Workfeed er et match til din virksomhed.
Opret konto

Få en online gennemgang.

Find ud af hvordan Workfeed virker og oplev, hvordan det kan hjælpe dig.
Book en demo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram