Abonnements-betingelser og almindelige vilkår.

1. Generelt

Virksomhedsnavn: Workfeed ApS
Adresse: Universitetsbyen 7, 8000 Aarhus C
CVR-nr: 38921746
Tlf: (+45) 24835513
E-mail: [email protected]

Workfeed.io (Workfeed ApS, herefter Workfeed) udvikler og udbyder software til vagtplanlægning og HR-relaterede opgaver. Vores mission er er gøre det lettere at være leder for deltidsansatte, samt øge medarbejdertilfredsheden. Alle abonnementsbetalinger hos Workfeed foregår med betalingskort udbudt af Visa (herunder bl.a. Visa/Dankort) og MasterCard.

Workfeed tilbyder både abonnementsbetaling pr. måned og pr. år. De til enhver tid gældende priser findes på workfeed.io/da/priser. Vælger man at betale årligt, får man som kunde rabat på abonnementsprisen, til gengæld binder man sig til ét år. Opsigelsesbetingelserne er beskrevet under Punkt 6.

Hos Workfeed får du 14 dages gratis prøveperiode med adgang til alle Workfeeds PRO-funktioner. Inden for denne periode kan du som kunde til hver en tid opsige det pågældende abonnement uden beregning ved at kontakte Workfeed via Workfeeds support eller på [email protected]

Workfeed forbeholder sig retten til ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

Workfeed system udbydes udelukkende digitalt til erhvervskunder, hvorfor vores produkt, vilkår og betingelser kun er relateret til business-to-business.

2. Hvornår trækker vi pengene

Vi trækker pengene den dato hvor du foretager dit køb. Hvis du foretager købet inden din gratis prøveperiode er afsluttet, trækker vi først pengene når din gratis prøveperiode er udløbet. Datoen for abonnementsbetalingen afhænger af hvilken afregningsperiode du som kunde har valgt.

Har du som kunde valgt årlig afregningsperiode, vil abonnementsbetalingen falde hvert år på købsdatoen. Har du som kunde valgt månedlig afregning, vil abonnements betalingen falde på månedsdagen for dit køb.

3. Kvittering

Alle kvitteringer som relaterer sig til bekræftelser, ændringer eller opsigelser om dit abonnement fremsendes via e-mail. Alle kvitteringer sendes til den e-mail, der er oplyst i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofilen på workfeed.io, eller den som du evt. efterfølgende har opdateret/ændret på din brugerprofil.

4. Kortholders ansvar og hæftelse

Du er som kunde og kortholder ansvarlig for, at dine kortoplysninger er korrekte og opdaterede, samt at du er bemyndiget til at anvende pågældende betalingskort.

Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil det er opsagt.

5. Opdatering af kortoplysninger

Hvis du som kunde skifter betalingskort eller dit betalingskort udløber eller på anden vis bliver ugyldiggjort, er det dit ansvar at opdatere kortoplysningerne hos Workfeed. Du som kunde er ansvarlig for at de opdaterede kortoplysninger er korrekte, og at du er bemyndiget til at anvende det pågældende betalingskort.

6. Opsigelse af abonnementet og bindingsperiode

Har du som kunde valgt at afregne abonnementsbetalingen månedligt, har du bundet dig i én måned. Har du som kunde valgt at afregne abonnementsbetalingen årligt, har du bundet dig i 12 måneder.

Hvis du opsiger abonnementet i bindingsperioden, har du adgang til Workfeeds software indtil bindingsperiodens afslutning og vil ikke blive opkrævet yderligere abonnementsbetaling ved bindingsperiodens udløb.

Opsigelsen skal foregå skriftligt via mail ([email protected]) eller i Workfeeds support, og opsigelsen er først gældende, når du har modtaget bekræftelse fra Workfeed.

7. Priser og vilkår

De gældende priser og vilkår for et produkt er specificeret under workfeed.io/da/priser. Abonnementer med årlig afregning, bliver opkrævet forud for ét år af gangen. Abonnementer med månedlig afregning, bliver opkrævet forud for én måned af gangen.

Alle abonnementer og abonnementsbetalinger vil automatisk blive fornyet, med mindre abonnementet er opsagt jf. Punkt 6.

Alle abonnementer uanset afregningsmetode, opkræves per bruger i grupper af 5. Alle med et login til din Workfeed-konto, regnes som brugere. Betaling opkræves i grupper af fem. Hvis du eksempelvis har 13 brugere, opkræves du betaling for 15. Oprettelsen af brugere sker i systemet.

Alle abonnementsbetalinger vil foregå via QuickPay ApS og Clearhaus A/S.

Vi tager betaling via kreditkort, faktura, og bankoverførelser via betalingsservice.
Vælger man at betale sin faktura via en bankoverførsel eller FI-kode opkræves der et gebyr på DKK 49 pr faktura.

8. Fortrydelsesret

I løbet af den gratis prøveperiode jf. Punkt 1 kan du til hver en tid opsige det pågældende abonnement uden beregning ved at kontakte Workfeed via Workfeeds support eller på [email protected] Workfeeds system, produkt og ydelser udbydes udelukkende digitalt jf. Punkt 1 til erhvervskunder. Derfor har du som kunde ikke fortrydelsesret uden for den gratis prøveperiode.

9. Leveringsbetingelser

Workfeed betragter produktet som leveret, så snart du som kunde har fået adgang til Workfeeds PRO-produkt.

10. Accept af abonnementsbetingelser

Når du som kunde accepterer disse abonnementsbetingelser, accepterer du, at Workfeed må opkræve det gældende beløb jf. Punkt 7, for anvendelsen af Workfeeds produkter. Du accepterer også at Workfeed må opkræve det gældende beløb for hver afregningsperiode indtil abonnementet er opsagt jf. Punkt 6.

11. Ansvarsbegrænsning 

Uanset eventuelle modstående vilkår i disse abonnementsbetingelser er Workfeed i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug i og uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Workfeed, i det omfang Workfeed måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

12. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse abonnementsbetingelser. Workfeed er ansvarlig for produktansvar med hensyn til produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Workfeed, i det omfang Workfeed måtte ifalde produktansvar herudover.

Workfeeds software leveres “as is”, det vil sige som det til enhver tid fungerer. Af hensyn til vedligeholdelse kan det forekomme, at kundens adgang til systemet er lukket i kortvargige perioder.

Uanset eventuelle modstående vilkår i disse abonnementsbetingelser er Workfeed ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige kundens indbetalte beløb til Workfeed.

Uanset eventuelle modstående vilkår i disse abonnementsbetingelser er Workfeed ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Workfeeds kontrol, og som Workfeed ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

13. Ændringer

Workfeed forbeholder sig retten til at ændre og opdatere disse betingelser, samt oplysninger af rettigheder. Disse betingelser vil til enhver tid være tilgængelige på Workfeeds hjemmeside. Hvis som besøgende, kunde, el. har brugt Workfeeds system eller besøgt Workfeeds hjemmeside, betragtes det som din accept af de ændrede betingelser.

14. Misbrug

Workfeed forbeholder sig retten til at lukke kundens adgang til Workfeeds system, såfremt der findes grund til at tro, at produktet misbruges.

15. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Workfeed.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram