Dit zijn de regels voor roosteren zonder collectieve overeenkomst.

Ontdek welke arbeidstijd voorschriften u moet volgen als u zonder collectieve arbeidsovereenkomst roostert.

Rooster in Relion
Berry
Berry van Waarden
30 juli 2021
Als uw bedrijf niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt, hebt u nauwelijks een opleiding of cursus dienstroostering nodig om aan de regels inzake dienstroostering te voldoen.

Met name veel kleine en middelgrote restaurants en winkels werken momenteel zonder collectieve arbeidsovereenkomst en hoewel er weinig regels zijn, betekent dit niet dat zij vrijgesteld zijn van het volgen van bepaalde regels.

Want ook als u geen collectieve arbeidsovereenkomst hebt, zijn er een aantal regels in de wetgeving waarvan u zich bewust moet zijn bij het plannen van uw toekomstige roosters.

Lees ook: krijg een gratis roostersysteem van Workfeed 

Hoe lang van tevoren moet een rooster beschikbaar zijn?

Als u niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt, zijn er eigenlijk geen specifieke regels over hoe lang van tevoren een rooster beschikbaar moet zijn voor uw werknemers.

Als het rooster echter op het laatste moment wordt gepubliceerd, bestaat er een groot risico dat de werknemers ontevreden zijn, omdat het voor hen moeilijker wordt persoonlijke afspraken te plannen.

Uit een door Workfeed gehouden enquête bleek dat werknemers die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen, er de voorkeur aan geven het komende rooster ten minste een maand van tevoren beschikbaar te hebben. Daarnaast geven zij er de voorkeur aan dat de duur van het rooster 3 maanden in de toekomst reikt.

Regels voor de arbeidstijd in een rooster

De werktijden van werknemers zijn niet rechtstreeks in de wetgeving vastgelegd, wat betekent dat zij in hun arbeidsovereenkomst moeten worden vastgelegd.

De wetgeving bevat echter een aantal regels over arbeidstijd waarvan u zich bewust moet zijn bij het opstellen van uw rooster.

48-uurs regel

De 48-urenregel houdt in dat uw werknemers niet meer dan gemiddeld 48 uur per week mogen werken gedurende een periode van vier maanden.

Dit omvat overuren, perioden van betaalde vakantie en ziekteverlof worden niet meegerekend bij de berekening van het gemiddelde.

Bovendien maakt het niet uit in welke periode van het jaar de 4 maanden vallen, zolang ze maar opeenvolgend zijn.

11-uurs regel

Uw werknemers moeten binnen een periode van 24 uur een rusttijd van ten minste 11 aaneengesloten uren hebben. Dit betekent dat een werknemer die om 22.00 uur klaar is met werken, ten minste tot de volgende ochtend 09.00 uur vrij moet krijgen.

Lees hier meer over de 11-uursregel

Wekelijkse rust

Binnen elke periode van zeven dagen heeft het personeelslid recht op minimaal één vrije dag. Dit betekent dat uw werknemers recht hebben op 24 uur verlof per week.

Minderjarige werknemers hebben recht op 2 vrije dagen in een periode van 7 dagen.

Lees hier meer over de vrije dagen regel

Regels voor wijzigingen in een rooster

Als uw bedrijf niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst werkt, zijn er geen specifieke regels over wanneer u wijzigingen in het rooster kunt aanbrengen.

U moet zich er echter van bewust zijn dat als uw werknemers ambtenaren zijn, zij onder de ambtenarenwet vallen. Dit brengt voor de werknemer een aantal beschermingsregels met zich mee, hetgeen betekent dat kleine wijzigingen in het rooster met een adequate kennisgevingstermijn moeten worden aangebracht:

Een redelijke termijn voor kleine wijzigingen in het rooster is vaak 14 dagen. De opzegging kan echter zowel korter als langer zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Het zou bijvoorbeeld een kleine wijziging zijn als u als werkgever de werktijden van de werknemer met een half uur verschuift, zodat zijn dienst 8.30 uur wordt in plaats van 8.00 uur.

Volgens de wet moeten substantiële wijzigingen worden doorgevoerd met een opzegtermijn die gelijk is aan de opzegtermijn van de werknemer.

Samenvatting

Ondanks het feit dat we in de inleiding aangaven dat u nauwelijks een training nodig hebt om de regels van het roosteren zonder collectieve arbeidsovereenkomst te behandelen, bent u hopelijk met dit artikel toch een beetje wijzer geworden.

De korte samenvatting is dat er zeer weinig regels voor roostering zijn als u niet onder een collectieve overeenkomst valt.

De weinige regels die wel van toepassing zijn, zijn te vinden in de wetgeving. Hier moet u op de hoogte zijn van de verschillende wetten die gelden voor respectievelijk jonge werknemers, ambtenaren en deeltijdwerkers boven de 18, alsook van de overkoepelende arbeidstijdwetten zoals de 11-urenregel en de 48-urenregel.

Wilt u gebruik maken van een gratis tool om uw roosters in te beheren die aan deze regels voldoet? U kunt hier meer informatie vinden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram