11 timers reglen - hvad er det og hvordan overholder du den nemmest?

Er du virksomhedsejer, er det vigtigt, at du er bekendt med 11 timers reglen og reglerne for hviletid. Bryder du 11 timers reglen kan det resultere i bødestraf. Reglen, der også er kendt under reglerne for hviletid, er en del af Arbejdsmiljøloven. Dens formål er at sikre, at medarbejdere får tilstrækkelig hvileperiode mellem deres vagter.
20. Juni 2022  • 2 minutters læsetid

Hvad er 11 timers reglen?

11 timers reglen er en del af Arbejdsmiljøloven. Reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvil inden for en periode på 24 timer.

Det vil sige, at der skal være minimum 11 timer mellem en medarbejders vagter i vagtplanen. Så hvis medarbejderens arbejdsdag f.eks. slutter kl. 22:00, så må vedkommende tidligst møde igen næste dag kl. 09:00.

Hvornår gælder 11 timers reglen ikke?

Mange regler har undtagelser, og 11-timers reglen er en af dem. Her finder du en liste over tilfælde, hvor reglen ikke gælder: 

 • Når en medarbejder arbejder hjemmefra.
 • Hvis en medarbejder arbejder fra arbejdsgiverens private hjem.
 • For person i ledende stillinger, der grundet specialviden har en særlig selvstændig stilling. 
 • I tilfælde af at arbejdet udføres af arbejdsgiverens familiemedlemmer og de samtidig deler adresse.
 • For personer i ledende stillinger, der udelukkende udfører arbejde af ledende art og som ikke er forpligtet til at følge dem, som de leder.

Hvornår er det muligt at få nedsat en hvileperiode?

I visse tilfælde er det muligt at få nedsat hvileperioden. Dette gælder dog ikke til mindre end 8 timer. I disse særlige tilfælde er det aktuelt: 

 • Ved vagtskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdskift. 
 • For arbejde i lagre og butiker de sidste 14 dage inden juleaften.
 • Ved kulturelle arrangementer og lignende, hvor arbejdet normalt udføres i dagtimerne, men hvor kontakten til andre personer gør det hensigtmæssigt at arbejde i aftentimerne. Dog højest 20 gange i kalenderåret. 

Hvad er konsekvenserne ved bryde 11 timers reglen?

Såfremt du overtræder 11 timers reglen er du forpligtet til at dokumentere overtrædelsen. Tidligere anvendte man tilsynbogen til dette formål, men efter dens udfasning d. 1. januar 2021 kan du nu dokumentere overtrædelsen hvor det passer dig bedst. F.eks. i dit tidsregistreringsystem. Når du noterer en overtrædelse bør du følge følgende format: 
 • Beskriv afvigelsen, der er tale om 
 • Hvor mange timer drejer det sig om?
 • Hvilke ansatte var invovleret?
 • Hvornår og hvorfor fandt det sted?

Som arbejdsgiver kan du risikere en bødestraf, hvis 11 timers reglen ikke overholdes. Heldigvis findes der en nem metode til at sikre, at du altid har styr på arbejdsreglerne. 

Hvordan overholder du bedst reglerne for hviletid?

Da du naturligvis ikke ønsker en bødestraf, er det vigtigt at du har godt styr på reglerne for hviletid, herunder 11-timers reglen.

En god metode er at anvende et online værktøj til tidsregistrering og vagtplanlægning. Dette kan hjælpe med at advare dig mod evt. brud på reglerne for hviletid. 

Med Workfeed som vagtplanlægningsystem får du et komplet overblik over, hvor mange timer hver medarbejder arbejder. Desuden bliver du advaret, så snart du er ved at bryde 11 timers reglen. På den måde undgår du kostbare fejl og du kan i stedet drive din forretning med ro i maven. 

Workfeed gør det desuden muligt at lægge din vagtplan automatisk, mens der tages højde for 11 timers reglen. Således behøver du aldrig bekymre dig om overtrædelser og konsekvenserne herved.

Den brugervenlige platform er skabt til virksomheder med mange time-ansatte og hjælper med alt fra vagtplanlægning til tidsregistrering og vagtbytte.

Alle nye brugere får 14-dages gratis prøveperiode på Workfeed. Lyder det som noget for dig, så tryk på linket nedenfor og læs mere.  

Ofte stillede spørgsmål til 11 timers reglen

Hvor lange vagter må man have?

Det er op til arbejdsgiveren at bestemme længden af vagter, så længe reglerne for hviletid overholdes.

Er 11 timers reglen lov?

11 timers reglen er en del af Arbejdsmiljøloven og betegnes derfor som en lov.  Bryder du denne lov vil du risikere en bødestraf.

Hvem er omfattet af 11 timers reglen?

Eftersom at 11 timers reglen er en del af Arbejdmiljøloven gælder den for alle ansatte. Der er kun få undtagelser; sejlende personale under sejlads og militært personale, som udfører militær tjeneste.

Hvem har ansvaret for overholdelse af reglerne for hviletid?

Tidsregistrering og overholdelse af reglerne for hviletid er arbejdsgiverens ansvar. EU-domstolen har fastslået, at arbejdsgivere i EU-medlemslande, herunder Danmark, har ansvar for at indfører et pålideligt tidsregistreringssystem til registrering af medarbejdernes arbejdstider. Fordelen ved dette, er at du bliver mere bevidst om medarbejdernes arbejdstider og således undgår fejl og lovbrud. 

Hvilket tidsregistreringssystem overholder 11 timers reglen?

Workfeeds platform til tidsregistrering og vagtplanlægning og bygget til altid at overholde 11 timers reglen. Du kan lægge vagtplan automatisk mens du tilgodeser de lovpligtige regler. Såfremt du laver din vagtplan manuelt får du en advarsel, så snart Workfeed identificerer et brud på f.eks. 11 timers reglen. Er der tale om et særligt tilfælde, så kan du stadig planlægge med mindre end 11 timer mellem en medarbejder vagter.

Hvilke regler gælder for vagtplanlægning uden overenskomst?

Reglerne for hviletid gælder uanset om du er underlagt en overenskomst eller ej. Har du brug for et overblik over alle reglerne for vagtplanlægning uden overenskomst, så har vi samlet dem for dig her.
Kristian Emil Larsen - Workfeed Author
Kristian Emil Larsen
Co-founder

Du vil måske også synes om...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram