Opsigelse af medarbejder

Opsigelse af medarbejder: Sådan gør du det til en god oplevelse

Opsigelse af en medarbejder kan være en nervepirrende oplevelse for både arbejdsgiver og ansatte. Det er vigtigt at gøre opsigelsen til en god oplevelse for den opsagte, så vedkommende føler sig hørt og forstået. I denne artikel guider vi dig igennem de trin, du skal tage for at give din opsagte medarbejder en ordentlig opsigelse.
12. Juni 2022  • 5 minutters læsetid

Gør en opsigelse til en god oplevelse

En opsigelse af en medarbejder skal altid ske personligt. Du bør aldrig opsige en medarbejder over telefon eller email. Det er vigtigt, at den opsagte får mulighed for at stille spørgsmål og få svar på deres bekymringer. Opsigelsen bør også ske på et tidspunkt, hvor der er mulighed for at tale ordentligt sammen uden forstyrrelser.

Indtil medarbejderen har fået nyt job kan opsigelsestiden ofte være en svær tid for personen. Vedkommende kan føle sig mistænkt eller uretfærdigt behandlet. En opsigelse kan også medvirke til et tab af selvværd og tillid til fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver er opmærksom på, hvordan den opsagte har det. Afskedigelsen bør således altid ske med omtanke og forståelse for den opsagtes situation.

Sådan fortæller du en medarbejder at vedkommende er fyret

Når du opsiger en medarbejder, skal du være klar over, at dette kan have alvorlige konsekvenser for personens liv. En opsigelse vil påvirke den opsagtes økonomi og muligheder for at finde et nyt job. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver tager ansvaret for at enhver afskedigelse af en medarbejder sker på en ordentlig og respektfuld måde.

 

Først og fremmest bør du altid opsige medarbejderen personligt. Opsigelsen bør ikke ske over telefon eller email, da dette kan virke hårdt og ufølsomt. Desuden bør en afskedigelse altid ske face-to-face, så den opsagte har mulighed for at stille spørgsmål og få svar på deres bekymringer. Opsigelsen bør også ske på et tidspunkt, hvor der er mulighed for at tale ordentligt sammen uden forstyrrelser.

 

Det nytter ikke at pakke årsagen bag opsigelsen væk. Vær i stedet ærlig og fortæl den opsagte, hvorfor vedkommende er blevet fyret.

 

Fyreringen skal altid være rimeligt begrundet, og dette bør du kunne argumentere for. Opsigelsesgrundene kan f.eks. være manglende arbejdsindsats, dårligt arbejdsklima eller lignende.

 

Hvis du har mulighed for det, bør du altid forsøge at finde en løsning i fællesskab med den opsagte medarbejder.

Hvad skal du være opmærksom på inden du opsiger en medarbejder?

Hvis du er i tvivl anbefales det, at du som arbejdsgiver kontakter en advokat for rådgivning, så du sikre, at opsigelsen af medarbejderen er i overensstemmelse med lovgivningen og de retningslinjer din virksomhed er underlagt.

 

Varsel for opsigelsen og opsigelsesperioden afhænger af medarbejderens ansættelsesforhold, og der kan gælde særlige regler for fyring af en offentligt ansat eller fyring af gravide medarbejdere. Du kan typisk finde reglerne for afskedigelse af den specifikke medarbejder i personens ansættelseskontrakt, som klarlægger ansættelsesforholdet. I medarbejderens ansættelsekontrakt finder du også retningslinjerne for opsigelsesvarsel og opsigelsesperioden. Der kan dog også gælde yderligere lovgivning, som du skal være opmærksom på. Blandt andet hvis du har med funktionærer at gøre. I dette tilfælde skal du følge retningslinjerne for funktionærloven.

 

Husk der kan være tale om en opsigelsesvarsel på tre måneder og du kan være omfattet en række regler, hvis virksomheden er medlem af en overenskomster.

Regler for opsigelse uden overenskomst

Er den ansatte hverken funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal varslerne fremgå af ansættelseskontrakten. Er dette relevant for dig anbefales det at du beskriver vilkår for prøvetid, fratrædelsesgodtgørelse og andre relevante emner i medarbejderens kontrakt.

Hvornår er det rigtige tidspunkt for en opsigelse af en medarbejder?

I Danmark er det meget almindeligt at en ansat ansættes på prøvetid på 3 måneder. Under den ansattes prøveperiode kan arbejdsgiveren typisk opsige en medarbejder med forkortet opsigelsesvarsel. Typisk er det med 14 dags varsel inden sidste arbejdsdag. I nogen tilfælde kan der også være tale om en måneds varsel. Opsigelsesvarslet afhænger dog af retningslinjerne, der fremgår i ansættelseskontrakten eller den overenskomst, der gælder for arbejdspladsen.

Fyringen bør altid ske på et tidspunkt, hvor der er mulighed for at tale ordentligt sammen uden forstyrrelser. Et godt sted at gøre det, er på virksomhedens arbejdsplads. Opsigelsen bør således ikke ske, hvis den opsagte er syg eller har andre personlige problemer. Enhver fyring bør også være begrundet og motiveret, så den opsagte forstår årsagen til opsigelsen.

Hvordan skriver man en opsigelse til en medarbejder?

En opsigelse skal være skriftlig, og den bør indeholde en klar begrundelse for fyringen. Desuden skal opsigelsen også være dateret og underskrevet af både den opsagte og dig som arbejdsgiver. Du bør desuden også dokumentere evt. aftalt godtgørelse.

 

Disse informationer bør indgå i den skriftlige dokumentation for opsigelsen:

  • Navn og stilling på medarbejderen, der er opsagt.
  • Dato for opsigelsen.
  • Opsigelsesvarsel.
  • Årsag for opsigelsen.
  • Eventuel mulighed for fratrædelsesgodtgørelse.

Opsummering - Sådan opsiger du en medarbejder

Opsigelse af en medarbejdere kan være en svær proces, både for den opsagte og arbejdsgiveren. Prøv altid at finde en løsning sammen med den ansatte. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning i fællesskab, er det vigtigt at være opmærksom på lovgivningen og de retningslinjer, der gælder for fyring af medarbejdere.

 

Husk at en opsigelse altid skal dokumenteres skriftligt, motiveret og begrundet.

 

Vi håber at du har fået svar på de fleste af dine spørgsmål omkring opsigelse af medarbejdere. Opsigelsen kan være en svær proces, men vi håber at du nu føler dig klar til at tackle den.

Kristian Emil Larsen - Workfeed Author
Kristian Emil Larsen
Co-founder

Du vil måske også synes om...

Spar tid på vagtplanlægning

Få vagtplan appen du fortjener.

Workfeed samler alt til vagtplanlægning og tidsregistrering i en simpel platform. Sidder du med ansvaret for vagtplaner, så garanterer vi, at du vil elske Workfeed. 
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram