Bliv klar til ny EU-dom om tidsregistrering med Workfeed.

Kristian Emil Larsen •  24. januar 2024 • 3 minutters læsetid
Indhold
Et nyt lovforslag i Danmark, inspireret af en EU-dom om arbejdstid fra 2019, kræver, at alle medarbejderes arbejdstider bliver registreret og opbevaret i minimum 5 år.

Lovforslaget træder det i kraft den 1. juli 2024. 

Her er de vigtigste punkter i forslaget:
  1. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, hvornår på dagen medarbejderne arbejder.

  2. Arbejdsgiveren skal dokumentere at virksomheden overholder reglerne for hviletid 

  3. Dokumentationsprocessen skal være objektiv, pålidelig og tilgængelig.

  4. Alle tidsregistreringer skal opbevares i minimum 5 år.

  5. Loven omfatter alle lønmodtagere og arbejdsgivere i Danmark, men der kan være undtagelser for jobs, der tillader betydelig selvtilrettelæggelse af arbejdet. Fortolkningen af disse undtagelser er dog stadig uklar.

Lad os se nærmere på, hvordan denne potentielle lov kan påvirke dig som arbejdsgiver.

EU-dommen har til fomål at sikre overholdelse af hviletidsregler

Formålet med loven er at beskytte medarbejdere mod at overskride reglerne for hviletid. 

Det bliver derfor et lovkrav, at du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere  at din virksomhed overholder reglerne for hviletid. Disse regler indbefatter blandt andet 11-timers reglen og 48 timers reglen. 

11-timers reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvile inden for en periode på 24 timer.

Det vil sige, at der skal være minimum 11 timer mellem en medarbejders vagter i vagtplanen. Så hvis medarbejderens arbejdsdag f.eks. slutter kl. 22:00, så må vedkommende tidligst møde igen næste dag kl. 09:00. 


48-timers reglen siger, at man på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne gå 4 måneder tilbage, og så må medarbejderen ikke havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit for den samme arbejdsgiver.

Dette fører til lovens mest markante punkt, nemlig at arbejdsgiveren skal kunne fremvise, hvornår medarbejderne har udført deres arbejde. Til dette, bliver det nødvendigt at registrere arbejdstider for samtlige medarbejdere. 

Tidsregistreringen skal ske på en objektiv, pålidelig og tilgængelig måde

Det er endnu uklart, hvad denne formulering i loven præcist vil betyde. Dog kan vi forvente, at et nøgleelement er tilgængelighed. 

Dette indebærer, at medarbejdere, til enhver tid under deres ansættelsesforhold, skal have adgang til deres egne tidsregistreringer. 

Derudover skal registreringerne være pålidelige, således at alle involverede parter kan have tillid til dem. 

Arbejdsgiveren skal kunne fremlægge dokumentation for tidsregistreringer for de sidste 5 år

Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere dine nuværende ansattes tidsregistreringer. Det vil sige, hvornår de er mødt og gået fra arbejde.

For tidligere medarbejdere skal du også kunne bevise, at du har overholdt loven om hviletid. Denne dokumentation vil blandt andet kunne blive nødvendig i forbindelse med eventuelle retsager eller andre konflikter mellem arbejdsgivere og tidligere ansatte. 

Dette kræver, at du kan fremvise data, der går 5 år tilbage i tiden.

Få styr på loven om tidsregistrering med Workfeed

Overholder du som arbejdsgiver ikke loven har det naturligvis negative konsekvenser for din virksomhed.


Er du kunde hos Workfeed kan du dog have ro i maven. Med Workfeeds app til tidsregistrering kan du:

  • Registrere alle medarbejderes arbejdstider objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

  • Sikre at 11-timers reglen og 48-timers reglen overholdes for alle medarbejdere.

  • Dokumentere alle registreringer med tilbagevirkende kraft, herunder de sidste 5 år.

Lad medarbejdere registrere deres egne arbejdstider

I Workfeed kan du nemt give dine medarbejdere tilladelse til selv at lægge deres arbejdstider ind i systemet. 

De behøver således ikke at skulle anvende et stempelur og huske at checke ind og ud hver eneste gang de arbejder. I stedet tilføjer de bare deres arbejdstider, når de har tid. Enten fra computeren eller mobilen.

Denne løsning anvender vi selv internt hos Workfeed og det er klart den mest enkle måde at registrere arbejdstider på. 

Såfremt du har brug for en stempelursløsning understøtter vi naturligvis også dette. 

Tilgå alle dine medarbejderes arbejdstider

Når du som arbejdsgiver ønsker at få overblik over tidsregistreringer for alle medarbejdere, får du i Workfeed et samlet overblik fra din tidsregistreringsside.

Her kan du desuden tilgå en aktivitetslog for hver enkelt registrering, så du kan se præcis, hvad der er registreret.

Såfremt myndighederne efterspørger dokumentation kan du også eksportere alle registeringer til Excel.

Workfeed tidsregistrering overblik

Kom i gang med Workfeed og få styr på loven om tidsregistrering

Hos Workfeed er vi klar til at hjælpe din virksomhed i gang med vores platform, så du kan sikre, at I overholder loven om tidsregistrering.

For at hjælpe jer bedst muligt i gang anbefaler vi at I booker et opsætningsmøde eller skriver direkte til os på [email protected]

Kristian Emil Larsen
Medejer af Workfeed

Du vil måske også synes om...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram