5 skift schema: Vad är det och hur ska det genomföras?

5-skiftscheman är ett av flera sätt att schemalägga på i skift. Den som arbetar skift jobbar olika tider på dygnet samt både dag och natt. Ofta arbetar man i arbetslag enligt ett rullande schema.

I den här artikeln kommer vi berätta mer om hur ett 5 skift schema fungerar och hur du som arbetsgivare schemalägger för att fylla alla pass samt för att kunna erbjuda dina anställda en hälsosam arbetsmiljö.
16. Januari 2023 - 2 minuters läsning

Vad är ett 5 skift schema?

Så vad är då ett 5-skiftschema? Schemat går ut på att en arbetstagare arbetar fem skift om dagen, där alla skift är ungefär lika lång. Skiften brukar benämnas för morgon, dag, kväll och natt. Mellan varje skift finns det en paus för vila och återhämtning. Arbetstagaren ska sedan vara ledig i minst elva timmar. Arbetspassen är aldrig längre än tolv timmar sammanlagt, och är arbetet mer ansträngande är det åtta timmar som gäller.

Tack vare 5-skiftschemat fördelas arbetstimmarna över dygnet istället för att klumpas ihop till ett enda långt arbetspass – och arbetstagaren får lite mer fritid mellan varje skift.

Hur regleras ett skiftschema i 5-skift?

Det finns ingen särskild lagstiftning i Sverige som reglerar hur ett 5 skift schema ska se ut eller hur det ska användas. Det är istället upp till varje arbetsgivare att besluta om och hur man vill använda 5-skiftscheman.

Däremot finns det vissa grundläggande krav som gäller för alla arbetsplatser enligt svensk arbetsrätt. Dessa är exempelvis krav på rimliga arbetstider, rast-och rörelsepauser samt lagstadgad ledighet. Enligt LAS ska arbetstagare dessutom ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka. Dessa krav gäller oavsett om man arbetar enligt ett 5-skiftschema eller något annat arbetsschema.

5 skift schema - Vilka företag använder det?

Det finns ingen regel som säger att ett specifikt företag ska använda sig av 5-skiftscheman. Istället är det upp till varje arbetsgivare och arbetsplats att besluta om man vill använda sig av detta skiftschema eller inte. Däremot är skiftscheman i 5-skift vanligare inom vissa branscher än andra. Bland annat inom tillverkningsindustrin eller kundservice där det krävs personal dygnet runt.

Det är alltid viktigt att du samtalar med din personal om vilken form av schemaläggning som passar dem bäst. Faktorer som skiftens längd, antalet lediga dagar i följd och skiftens starttid bör diskuteras tillsammans med de anställda. Genom att hålla en öppen dialog med din personal om schemaläggning försäkrar du dig om att det alltid finns tillräckligt med personal på plats. Dina anställda kommer dessutom känna sig mer motiverade att hoppa in och ta extrapass om ett behov skulle uppstå.

Med Workfeeds funktion för arbetsschema tar du fram schema som passar alla på arbetsplatsen. Låt dina medarbetare vara med och planera schemat och se till att de smidigt kan anmäla sig till leda pass. Testa Workfeed gratis för att komma igång.

Flera fördelar med 5-skiftscheman

Det finns flera fördelar med att använda sig av ett 5 skift schema – både för dig som arbetsgivare och för dina anställda. För arbetstagare innebär det ofta en mer jämn fördelning av arbetstid över dygnets alla timmar, vilket kan göra det lättare att hantera arbetsbelastning och få tid för återhämtning.

För dig som arbetsgivare kan ett 5 skift schema innebära ett bättre utnyttjande av arbetskraft och därmed en ökad produktivitet. Sättet att schemalägga kan även göra det lättare för dig att täcka behovet av personal under olika tider på dygnet, så som under kvällar och nätter.

Vi vill dock förtydliga att 5-skiftscheman inte passar alla arbetsplatser, och inte heller alla arbetstagare. Därför är det upp till dig som arbetsgivare att bedöma om ett 5-skiftschema är en lämplig lösning för din verksamhet.

Finns det några utmaningar?

Det finns såklart vissa utmaningar med 5-skiftscheman. De måste vara väl genomarbetade och anpassade efter de anställdas behov. Det finns nämligen även vissa hälsorisker med att arbeta i skift. Skiften ska helst rotera så att följden går från förmiddag till eftermiddag vidare till natt. Skiftbyten ska inte ske nattetid och helst inte före klockan sju på morgonen. Det är viktigt att din personal har tid för och förmågan att sköta sitt matintag och sin sömn. Det kan dessutom vara utmanande att fylla alla skift då tillräckligt mycket personal krävs.
Berry van Waarden
Marknadsförings Chef

Du kanske också gillar...

Spara tid på schemaläggning av personal

Få den schemaläggnings app du förtjänar.

Workfeed samlar all din schemaläggning av skift och dina tidrapporter i en enda liten app som hjälper dig att engagera personalen, automatisera administrationen och ta kontroll över din tid.
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram