Woman smiling with her 2 2 3 schedule in hand

Personalliggare – vad är det och när behövs den?

Kanske undrar du vad en personalliggare är? En personalliggaren är Skatteverkets kontrollinstrument och innehåller uppgifter om den personal som ingår i din verksamhet. Liggaren förs enbart inom vissa utvalda verksamheter: restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, tvätteriverksamhet samt inom byggverksamhet.
24. Maj 2022 - 3 minuters läsning
En personalliggare kan föras manuellt men även elektroniskt. Som med exempelvis Workfeeds stämpelklocka med GPS. Denna innehåller flera viktiga funktioner som kommer underlätta dig i arbetet att föra en liggare. Mer som den senare.

Vad ska en mall för personalliggare innehålla?

Mallen för personalliggaren ska innehålla företagsnamn och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer. Du ska även för varje verksamhet fylla i vilken tid dina anställda börjar och slutar.

Även personal som är oavlönad eller som hyrs in från ett bemanningsföretag ska föras in i liggaren. Bedriver du en enskild verksamhet eller är företagsledare i ett företag med få anställda kan även verksamma inom familj föras som personal, om det finns skyldighet till det. Detta kan vara make/maka eller barn under 16 år.

Varför är att föra en personalliggare viktigt?

De uppgifter du för i personalliggaren är främst av betydelse när det kommer till att ge Skatteverket underlag för beskattningsbeslut. Det är viktigt att skatteverket kan kontrollera om företag fullgör sina skyldigheter vad gäller redovisning av innehållen skatt och arbetsavgifter. Detta möjliggörs genom personalliggaren.

Personalliggaren hjälper också Skatteverket att få koll över vilka inkomster den skattskyldige har och om denne redovisar mervärdesskatt med rätt belopp.

Skatteverket arbetar aktivt med att förebygga svartarbete samt främja en sund konkurrens inom konkurrensutsatta branscher, som till exempel byggbranschen. Därför är det mycket viktigt att alla verksamheter inom berörda branscher för personalliggare.

Byggbranschen skiljer sig från andra branscher. De har själva tagit initiativet att införa lagkrav för liggare. Detta för att bland annat komma tillrätta med svartjobb. Men också för att få bättre kontroll över byggarbetsplatser samt nå en högre säkerhet för dem som jobbar där.

När krävs en personalliggare?

Det finns många regler, men också undantag, vad gäller när det är krav om personalliggare behöver föras eller inte. Här kommer en lista med några regler gällande personalliggare som är viktiga att hålla koll på:
  • Har du två verksamheter i samma lokal där en av dessa har skyldighet att föra personalliggare måste samtliga personer i båda verksamheterna föra in sina id-uppgifter i liggaren. Det finns dock vissa undantag.
  • Liggaren ska uppdateras dagligen. Viktigt är också att denna är lättillgänglig ifall Skatteverket kommer på oanmält besök.
  • Om det tydligt framgår att de båda verksamheterna inom samma lokal är tydligt avskilda behöver inte samtliga personer finnas med i personalloggen. Uppdelningen räknas i detta fall som olika verksamhetslokaler.
  • Om du har en blandad verksamhet där tre fjärdedelar eller mer av omsättningen inte kräver personalliggare, behöver du inte föra en. Detta bedöms alltså utifrån hur din verksamhets omsättning är fördelad. Inom byggverksamheten finns inte detta undantag.
Det finns många regler men också undantag vad gäller när en personalliggare behöver föras eller inte. Här kommer en lista med några regler gällande personalliggare som är viktiga att hålla koll på:

Vad är en elektronisk personalliggare?

Som tidigare nämnt ska personalliggaren innehålla all viktig information om samtliga anställda inom en verksamhet. Detta innebär såklart ett relativt stort jobb för alla chefer och arbetsledare. Idag är det dock möjligt att föra liggaren elektroniskt, vilket på många sätt effektiviserar detta arbetet. Det finns även flera appar för personalliggare att använda.

Att använda en elektronisk personalliggare är något som börjar bli allt mer populärt. Förmodligen har detta att göra med hur mycket smidigare det är. Du slipper en manuellt mall för personalliggare där du tvingas renskriva alla uppgifter till ett önskat lönesystem.

Viktigt när du jobbar digitalt är att du loggar alla händelser likt ett journalsystem. Om arbetstider bli borttagna eller ändras, måste det framgå tydligt varför detta skett.

Skatteverket ser positivt på elektronisk personalliggare. Man har till och med börjat lägga press på byggbranschen att digitalisera sig, men även övriga branscher kommer omfattas av detta inom kort. Idag finns dock inga krav på elektronisk personalliggare för exempelvis restauranger, skönhetssalonger och tvätterier.
9/80 schedule example

Stora fördelar med att samla personalligaren i en app

Funderar du på att skaffa dig en elektronisk personalliggare har vi den perfekta lösningen för dig. Med Workfeeds elektroniska app för personalliggare som utgörs av en stämpelklocka med GPS slipper du allt tidskrävande manuellt arbete. Stämpelklockan sköter nämligen hela jobbet åt dig. Något som effektiviserar din verksamhet samt gör att du kan lägga tid på annat. Den fungerar på alla enheter och säkerställer en enkel och precis tidsregistrering.

Att använda vår digitala stämpelklocka kommer med många fördelar som alla tillsammans gör denna process otroligt effektiv. Bland annat öppnar den upp för möjligheten att du som arbetsledare ska kunna planera dina pass i förväg samt låta personal planera sina egna pass samt göra passbyten. Med GPS-funktionen kan du även skapa GPS-zoner från vilka dina anställda smidigt kan checka in och ut. Det är även enkelt att kommentera förseningar i funktionen samt ange hur mycket rast som tagits under en dag. Tillsammans ger dessa funktioner dig en tydlig överblick över din personals arbetsdagar.


Är du också trött på allt arbete som kommer med att att föra en personalliggare tycker vi att du ska skapa ett konto hos Workfeed redan idag och börja sköta personalligaren via vår app. På så sätt får du tillgång till vår digitala stämpelklocka men också vårt arbetsschema, vilket du smidigt kopplar ihop med stämpelklockan för en allt-i-ett-lösning. För mer information kan du även boka en gratis demo.
Berry van Waarden
Head of Marketing

Du kanske också gillar...

augusti 10, 2022

augusti 4, 2022

augusti 4, 2022

1 2 3 5
Spara tid på schemaläggning av personal

Få den schemaläggnings app du förtjänar.

Workfeed samlar all din schemaläggning av skift och dina tidrapporter i en enda liten app som hjälper dig att engagera personalen, automatisera administrationen och ta kontroll över din tid.
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram