Tidrapport mall för Excel

Med Workfeed samlar du arbetstimmar och apporter på ett och samma ställe. Ladda ner en mall för tidrapport gratis redan idag.
Prova Workfeed
tidrapport workfeed

Vad används en tidrapport till?

En tidsrapport används vid hantering av timavlönade anställda. Detta är ofta deltidsanställda eller unga vikarier. 

Tidrapporter är uppgifter om hur många timmar en anställd har arbetat under en viss period. Här utgår man vanligtvis från företagets löneperiod.

Timanställda finns inom många olika branscher. Du stöter oftast på dem inom restaurangbranschen, detaljhandel samt inom lager och logistik.

En klassisk mall på en tidrapport i Excel.

Här hittar du ett klassiskt exempel på en gratis tidsrapportmall:
Download tidrapport
timesheet calculator excel
Relion vagtplan oversigt over skabelon

Med Workfeed ersätter du dina Excel-mallar.

Kanske har du på egen hand försökt hålla koll på dina anställdas lönebesked genom tidsrapporter. Detta genom vecko-, 14-dagars- eller månadsmallar. Något som du säkert märkt snabbt blir ohanterbart. De många gratis Excel-mallarna för tidrapporter förenklar inte heller situationen. Vi har istället gjort det smidigt för dig och dina anställda att hålla koll på arbetstimmar och lön i vårt system för skiftscheman online.
Relion timeoverblik over timesedler fra appen

Vi gör tidrapportering enkelt för dig och dina anställda.

Sluta skicka ut enskilda tidrapporter till varje anställd. Med Workfeed får du en heltäckande överblick över dina anställdas arbetstider, samt mycket mer. 

Även medarbetarna får bättre koll på sina arbetstider. Något som kan vara mycket motiverande för dem.

Skapa ditt första skiftschema redan idag.

Kom igång med dina skiftscheman redan nu, helt gratis. Skapa dina första skift på under tre minuter.
Prova Workfeed - kostnadsfritt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram