Tilausehdot ja yleiset ehdot.

1. Yleistä

Yrityksen nimi: Workfeed ApS
Osoite: Universitetsbyen 7, 8000 Aarhus C
CVR No: 38921746
Puh: (+45) 24835513
Email: [email protected]

Workfeed.io (Workfeed ApS, jäljempänä Workfeed) kehittää ja tarjoaa ohjelmistoja työvuorosuunnitteluun ja henkilöstöhallintoon liittyviin tehtäviin. Missiomme on helpottaa osa-aikaisten työntekijöiden johtajana toimimista sekä lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä. Kaikki Workfeedin tilausmaksut suoritetaan Visan (mukaan lukien Visa / Dankort) ja MasterCardin tarjoamilla maksukorteilla.

Workfeed tarjoaa sekä kuukausittaisen että vuosittaisen tilausmaksun. Kulloinkin voimassa olevat hinnat löytyvät osoitteesta workfeed.io/pricing/. Jos päätät maksaa vuosittain, saat asiakkaana alennuksen tilaushinnasta ja sitoudut vastineeksi yhteen vuoteen. Irtisanomisehdot on kuvattu kohdassa 6.

Workfeedissä saat 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, jossa pääset käyttämään kaikkia Workfeedin PRO-ominaisuuksia. Tänä aikana voit asiakkaana milloin tahansa peruuttaa kyseisen tilauksen maksutta ottamalla yhteyttä Workfeediin Workfeedin asiakaspalvelun kautta tai osoitteessa [email protected].

Workfeed pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Workfeedin järjestelmää tarjotaan yksinomaan digitaalisessa muodossa yritysasiakkaille, minkä vuoksi tuotteemme ja ehtomme koskevat vain yritysten välisiä liiketoimintoja.

2. Milloin veloitamme rahat?

Veloitamme rahat sinä päivänä, kun teet ostoksesi. Jos teet ostoksen ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä, veloitamme rahat vasta, kun ilmainen kokeilujaksosi on päättynyt. Tilausmaksun päivämäärä riippuu siitä, minkä selvitysjakson olet asiakkaana valinnut.

Jos asiakas on valinnut vuotuisen maksujakson, tilausmaksu erääntyy joka vuosi ostopäivänä. Jos olet asiakkaana valinnut kuukausittaisen maksujakson, tilausmaksu suoritetaan ostokuukautena.

3. Kuitti

Kaikki tilauksen vahvistuksiin, muutoksiin tai irtisanomisiin liittyvät kuitit lähetetään sähköpostitse. Kaikki kuitit lähetetään siihen sähköpostiin, joka on annettu relion.us-sivuston käyttäjäprofiilin luomisen yhteydessä, tai siihen, jonka olet mahdollisesti myöhemmin päivittänyt / muuttanut käyttäjäprofiiliasi.

4. Kortinhaltijan vastuu ja vastuuvelvollisuus

Asiakkaana ja kortinhaltijana olet vastuussa siitä, että korttitietosi ovat oikein ja ajan tasalla ja että sinulla on oikeus käyttää kyseistä maksukorttia.

Olet asiakkaana vastuussa valitusta tilauksesta, kunnes se irtisanotaan.

5. Kortin tietojen päivittäminen

Jos sinä asiakkaana vaihdat maksukorttia tai maksukorttisi vanhenee tai se mitätöidään muulla tavoin, on sinun vastuullasi päivittää korttitiedot Workfeedissä. Asiakkaana olet vastuussa siitä, että päivitetyt korttitiedot ovat oikein ja että sinulla on oikeus käyttää kyseistä maksukorttia.

6. Tilauksen päättyminen ja sitoutumisaika

Jos olet asiakkaana päättänyt maksaa tilauksen kuukausittain, olet sitoutunut yhdeksi kuukaudeksi. Jos olet asiakkaana valinnut tilauksen maksamisen vuosittain, olet sitoutunut 12 kuukaudeksi.

Jos peruutat tilauksen lukituskauden aikana, sinulla on pääsy Workfeed-ohjelmistoon lukituskauden loppuun asti, eikä ylimääräistä tilausmaksua peritä lukituskauden lopussa.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse ([email protected]) tai Workfeedin asiakaspalvelussa, ja irtisanominen on voimassa vasta, kun olet saanut vahvistuksen Workfeediltä.

7. Hinnat ja ehdot

Tuotteen tämänhetkiset hinnat ja ehdot on eritelty kohdassa workfeed.io/pricing/. Vuosittain maksettavat tilaukset veloitetaan ennen vuotta kerrallaan. Kuukausimaksulliset tilaukset veloitetaan ennen kuukautta kerrallaan.

Kaikki tilaukset ja tilausmaksut uusitaan automaattisesti, ellei tilausta ole irtisanottu, ks. kohta 6.

Kaikki tilaukset veloitetaan käyttäjäkohtaisesti 5 käyttäjän ryhmissä, riippumatta maksutavasta. Käyttäjäksi katsotaan kuka tahansa, jolla on kirjautuminen Workfeed-tilillesi. Maksu veloitetaan viiden hengen ryhmissä. Jos sinulla on esimerkiksi 13 käyttäjää, sinulta veloitetaan 15 käyttäjältä. Käyttäjien luominen tapahtuu järjestelmässä.

Kaikki tilausmaksut suoritetaan QuickPay ApS:n ja Clearhaus A/S:n kautta.

8. Peruuttamisoikeus

Ilmaisen kokeilujakson aikana, ks. kohta 1, voit peruuttaa kyseisen tilauksen milloin tahansa maksutta ottamalla yhteyttä Workfeediin Workfeedin tuen kautta tai osoitteessa [email protected]. Workfeedin järjestelmää, tuotetta ja palveluja tarjotaan yksinomaan digitaalisesti, ks. kohta 1 yritysasiakkaille. Siksi sinulla ei ole asiakkaana peruutusoikeutta ilmaisen kokeilujakson ulkopuolella.

9. Toimitusehdot

Workfeed katsoo, että tuote on toimitettu heti, kun asiakas on saanut Workfeedin PRO-tuotteen käyttöönsä.

10. Tilausehtojen hyväksyminen

Kun sinä asiakkaana hyväksyt nämä tilausehdot, hyväksyt, että Workfeed voi veloittaa Workfeedin tuotteiden käytöstä sovellettavan summan, ks. kohta 7. Hyväksyt myös sen, että Workfeed voi veloittaa sovellettavan summan jokaiselta laskutuskaudelta, kunnes tilaus irtisanotaan, ks. kohta 6.

11. Vastuun rajoittaminen

Riippumatta näiden tilausehtojen ristiriitaisista ehdoista Workfeed ei ole millään tavoin vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat käytöstä muuhun tarkoitukseen tai käytöstä Tanskassa ja sen ulkopuolella. Asiakkaan on korvattava Workfeedille se korvaus, jonka Workfeed voi joutua maksamaan tällaisesta menetyksestä tai vahingosta.

12. Vastuu

Kumpikin osapuoli on vastuussa omista toimistaan ja laiminlyönneistään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja näistä tilausehdoista johtuvin rajoituksin. Workfeed vastaa tuotevastuusta tuotteiden osalta siltä osin kuin tällainen vastuu seuraa pakottavasta lainsäädännöstä. Asiakkaan on korvattava Workfeedille korvaus siltä osin kuin Workfeedille saattaa aiheutua tuotevastuuta lisäksi.

Workfeed-ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eli sellaisena kuin se toimii aina. Ylläpidon vuoksi asiakkaan pääsy järjestelmään voidaan sulkea lyhyiksi ajoiksi.

Näiden tilausehtojen ristiriitaisista ehdoista huolimatta Workfeed ei ole vastuussa asiakkaalle epäsuorista menetyksistä, mukaan lukien tuotannon, myynnin, voittojen, ajan tai liikearvon menetykset, ellei niitä ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Mahd. korvausvaatimukset eivät missään tapauksessa voi ylittää asiakkaan Workfeedille maksamaa summaa.

Sen estämättä, mitä näissä tilausehdoissa on mahdollisesti ristiriitaisia ehtoja, Workfeed ei ole vastuussa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta velvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Vastuuvapaus kestää niin kauan kuin ylivoimainen este kestää. Ylivoimaisena esteenä pidetään asioita, jotka eivät ole Workfeedin hallinnassa ja joita Workfeed ei olisi pitänyt ennakoida sopimusta tehtäessä. Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä ovat epätavalliset luonnonolosuhteet, sota, terrori, tulipalo, tulva, ilkivalta ja työtaistelut.

13. Muutokset

Workfeed pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää näitä ehtoja sekä tietoja oikeuksista. Nämä ehdot ovat milloin tahansa saatavilla Workfeedin verkkosivustolla. Jos vierailija, asiakas, el. on käyttänyt Workfeedin järjestelmää tai käynyt Workfeedin verkkosivustolla, katsotaan, että hyväksyt muuttuneet ehdot.

14. Väärinkäyttö

Workfeed pidättää oikeuden sulkea asiakkaan pääsyn Workfeedin järjestelmään, jos on syytä uskoa, että tuotetta käytetään väärin.

15. Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki tuotteisiin ja niihin liittyviin palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien patentit, mallit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, kuuluvat kokonaisuudessaan Workfeedille.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram