4 Skift Schema: Vad är det och vad används det till?

Skiftarbete är inte ett nytt koncept. Sättet att schemalägga och arbeta på har funnits under århundraden. 4-skiftschemat är bara ett av flera sätt att schemalägga på i skift. I den här artikeln kommer vi berätta mer om hur 4-skiftscheman fungerar och hur du schemalägger så att alla organisationens behov tillgodoses.
16. Januari 2023 - 2 minuters läsning

Hur fungerar ett 4 skift schema?

Ett 4-skiftschema är ett arbetsschema som vissa företag och organisationer använder för att planera och organisera arbetsuppgifter och bemanning. I ett 4-skiftschema tilldelas arbetstagaren fyra lika långa skift. Dessa kallas för dagskift, kvällsskift, nattskift och sent nattskift. Arbetstagarna arbetar sedan enligt en fast rotation mellan skiften.

Hur ska ett 4-skiftschema följas?

4-skiftschemat är ett kontinuerligt mönster av skift som löper under årets alla 52 veckor och gör det möjligt att ha personal på plats under alla dygnets timmar. Passen växlar mellan dag- och nattskift.

En arbetstagare som följer ett 4-skiftschema kan förslagsvis arbeta fyra dagar i rad på dagskift, följt av fyra dagar ledigt, och sedan fyra dagar på kvällsskift. Därefter kanske arbetstagaren arbetar fyra dagar på nattskift, följt av fyra dagar ledigt, och sedan fyra dagar på sent nattskift. Sedan börjar processen om igen med dagskift, följt av lediga dagar, och så vidare.

Den totala cykeln för ett 4-skiftschema varar i 16 veckor, varefter den börjar om från dag 1. Varje 16 veckors cykel består av 56 arbetsdagar och 56 lediga dagar – lika fördelade mellan dag- och nattskift.

Schemat kan variera beroende på bransch

Ett 4 skift schema kan anpassas för att möta en specifik bransch eller din organisations behov. Du som arbetsgivare kan till exempel välja hur långa de olika skiften ska vara. Kräver din organisation täckning dygnet runt måste du addera ett extra team för att täcka alla timmar.

4-skiftscheman är vanligare inom vissa branscher än andra. Bland dessa gruvindustrin, tillverkningsindustrin och sjukvården där det behövs bemanning dygnet runt. Detta schema kan såklart även användas inom andra sektorer som transport och logistik, för att på så sätt maximera produktiviteten och minimera kostnaderna.

Fördelar med ett 4 skift schema

Det finns många fördelar med 4-skiftscheman. Till att börja med gör dessa det möjligt för företag att ha bemanning dygnet runt utan att behöva anställa för många medarbetare. Det minskar också risken för trötthet och överansträngning bland din personal, eftersom schemat möjliggör regelbundna pauser och ledig tid mellan skiften. Dessutom kan schemat ge arbetstagarna mer flexibilitet och möjlighet att planera sina ledigheter och fritidsaktiviteter.

Kom ihåg att det alltid är viktigt att schemalägga tillsammans med dina anställda. Faktorer som skiftens längd, antalet lediga dagar i följd och skiftens starttid bör diskuteras fram tillsammans. Dessutom behöver du som vi nämner ovan tillräckligt med personal för att ett 4-skiftschema ska fungera. Inte bara för att kunna fylla alla skift, utan också för att din personal ska kunna ta sjukdagar eller semester.

Med Workfeeds funktion för arbetsschema planerar du smidigt 4-skiftscheman tillsammans med dina anställda. Låt dem vara med och ta fram scheman och smidigt anmäla sig till leda pass. När dina medarbetare upplever att de har kontroll över sin arbetssituation och kan göra sin röst hörd höjer det arbetsviljan. Testa Workfeed gratis för att komma igång.

Även vissa utmaningar

Det finns även vissa utmaningar med 4-skiftscheman. Arbetstagarna kan till exempel ha svårt att anpassa sig efter de regelbundna förändringarna i arbetstid, vilket kan påverka deras dygnsrytm. Det kan dessutom vara svårt att ha tillräckligt med personal för att täcka alla skift.

Hur är ett 4-skiftschema reglerat enligt svensk lag?

Enligt LAS ska arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka. Detta innebär att om ett företag använder ett 4 skift schema måste arbetsgivaren säkerställa att arbetstagaren får minst 36 timmar ledighet mellan skiften.

Om nattskift är inkluderade i 4-skiftschemat får inte arbetstagaren arbeta mer än 180 timmar per månad på nattskift. Dessutom får denne inte arbeta mer än 60 timmar per vecka i genomsnitt, inklusive alla skift.
Berry van Waarden
Marknadsförings Chef

Du kanske också gillar...

Spara tid på schemaläggning av personal

Få den schemaläggnings app du förtjänar.

Workfeed samlar all din schemaläggning av skift och dina tidrapporter i en enda liten app som hjälper dig att engagera personalen, automatisera administrationen och ta kontroll över din tid.
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram