Dygnsvila – hur fungerar 11 timmars regeln?

I Sverige finns det lagar och regler som hjälper till att säkerställa att alla som arbetar får tillräckligt med dygnsvila och veckovila. Fördelarna är många – du som arbetstagare får tillfälle att ladda batterierna och du som arbetsgivare höjer chanserna för att din personal trivs och gör ett så bra jobb som möjligt. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring 11 timmars regeln och sammanhängande veckovila.
30. Januari 2023 - 3 minuters läsning

Viktigt med återhämtning

Återhämtning är viktigt oavsett vilken bransch du jobbar inom. För att du som arbetstagare ska få möjligheten att få tillräckligt med återhämtning, finns vissa lagar, regler och avtal som ger dig möjligheten att vila mellan arbetspassen. Det är även bra riktlinjer för dig som arbetsgivare – utvilad personal gör ofta ett avsevärt mycket bättre jobb med mindre risk för skador och missar.

Generellt brukar man dela upp vilan i två – dygnsvila och veckovila. Syftet med att ha två olika mått är helt enkelt för att se till att man får tillräckligt med återhämtning både per dag och vecka.

Utöver dygnsvila och veckovila så finns även något som brukar kallas nattvila. Det innebär att man inom de flesta branscher inte kan schemalägga ett pass mellan klockan 00:00–05:00. Då har nämligen arbetstagaren rätt till nattvila.

Dygnsvila och 11 timmars regeln

Dygnsvila innebär att du som arbetstagare har rätt till ett visst antal timmar mellan dina arbetspass. Ibland refererar man till dygnsvilan som 11 timmars regeln. Det betyder helt enkelt att du som arbetstagare har rätt till minst 11 timmar mellan dina arbetspass.

Hur räknar man ut dygnsvila?

Man räknar dygnsvilan från det att du går av ditt skift till det att du börjar ditt nästa skift. Om du exempelvis jobbar på restaurang och går på ditt skift klockan 10.00 på förmiddagen och slutar klockan 19:00, så har du rätt till en dygnsvila på 11 timmar innan du börjar ditt nästa pass. Det innebär att du tidigast kan starta ditt nästa pass klockan 06:00 kommande dag.

Veckovila – sammanhängande vila varje vecka

Veckovilan innebär att du som arbetstagare bör ha minst 36 timmars sammanhängande vila under en 7-dagars period. Dessa 36 timmar behöver inte schemaläggas regelbundet, utan kan läggas i början eller slutet av 7-dagarsperioden. Arbetsgivaren kan även välja att fördela veckovilan i övergången mellan två 7-dagarsperioder, men då ska vilan vara minst 72 timmar. Du får dock jobba högst 11 dagar i sträck utan sammanhängande veckovila.

Hur räknar man ut veckovila?

Veckovilan räknas på en 7-dagarsperiod. Det ska vara enkelt att se när denna period börjar och slutar. Vanligast är måndag-söndag, med start på måndagen. Eftersom den sammanhängande ledigheten på 36-timmar kan schemaläggas när som helst under veckan, kan veckovilan infalla under olika dagar varje 7-dagar period.

Lagen som styrker dygnsvila och veckovila – Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen (ATL) kallas den lag som understryker dygns- och veckovilan. Lagen fungerar som tydliga riktlinjer för både arbetsgivare och arbetstagare, och bygger på att båda parterna förhåller sig till den.

Du kan läsa mer om lagen på Arbetsmiljöverkets hemsida.

När kan man göra undantag?

Med de flesta regler kommer undantag, vilket även gäller för ATL. Det finns nämligen vissa tillfällen när arbetsgivare kan frångå 11 timmarsregeln och veckovilan.

En anledning kan vara speciella omständigheter. Om en oväntad situation uppstår, kan det ibland behövas att personal tillfälligtvis behöver hoppa in med kort varsel eller jobba över. Vad som anses vara speciella situationer kan bland annat vara att personal blir sjuk och arbetsfördelningen behöver omfördelas, eller ett produktionsstopp som behöver lösas. Men, det är som sagt bara tillfälligt och under oförutsedda omständigheter. Du kan alltså inte bli schemalagd enligt undantagsregeln flera veckor i förväg.

I vissa fall gäller även undantag om du är i en samhällsviktig bransch, såsom polisen, sjukvården och andra skydds- och beredskapsarbeten. Då kan det vara svårt att schemalägga enligt arbetstidslagen.

Detsamma gäller för arbeten som har speciella bestämmelser, exempelvis vägtransportarbete eller om du har ett arbete i företagsledande position. Även i dessa fall kan det vara svårt att schemalägga enligt rekommendationerna om dygns- och veckovila.

Många av undantagen finns reglerade i kollektivavtalen för de olika yrkena. En arbetsgivare kan nämligen inte bryta mot de bestämmelser som finns hur som helst. Det ska i så fall finnas tydliga riktlinjer i kollektivavtalen som berättar vad som gäller de specifika branscherna.

Planera med hjälp av Workfeed

För att skapa ett schema som ger din personal möjligheten till både dygnsvila och veckovila, behövs en tydlig överblick och grundstruktur – vilket vi på Workfeed gärna hjälper till med!

Du som arbetsledare får tillgång till smarta funktioner som underlättar schemaläggningen. Sätt upp mallar som passar med ditt företags arbetsflöde eller skapa ett automatiskt schemautkast baserat på din personals tillgänglighet och önskemål. Vår tjänst uppdaterar även alla faktiska arbetade timmar och sammanställer det i en tydlig överblick för dig som arbetsgivare. Det är bara några möjligheter för dig som vill förenkla schemaläggningen. Ta gärna del av vår video med en kort introduktion av Workfeeds produkt.
Berry van Waarden
Marknadsförings Chef

Du kanske också gillar...

Spara tid på schemaläggning av personal

Få den schemaläggnings app du förtjänar.

Workfeed samlar all din schemaläggning av skift och dina tidrapporter i en enda liten app som hjälper dig att engagera personalen, automatisera administrationen och ta kontroll över din tid.
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram