Flextid

Flextid – vad är det och hur kan du tillämpa det i din organisation?

Flextid = flexibel arbetstid. Har du tillämpat flextid i din organisation är det möjligt för dina anställda att på egen hand reglera sina arbetstider. Detta är fördelaktigt för anställda som exempelvis har svårt att hämta och lämna på skola och dagis eller som skulle vilja börja och sluta en timme tidigare då och då.

Att låta dina anställda själva reglera sina arbetstider kan även vara bra för dig som arbetsgivare. Dra nytta av fördelarna med nöjda arbetstagare som känner sig tillfreds med sin arbetssituation. Arbetstagare motiveras för det mesta av frihet på arbetsplatsen. Däremot passar inte flextid alla branscher och arbetsplatser. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om flexibla arbetstider.
31. Augusti 2022 - 3 minuters läsning

Vad är flextid?

Så vad är egentligen flextid? Flextid är en förmån som vissa arbetsplatser erbjuder sina anställda. Om du som arbetsgivare väljer att ha flextid eller inte är helt valfritt.

Så vad innebär flextid? Flextid används för att reglera tiden när dina anställda börjar och slutar sin arbetsdag inom det som kallas flexramar. På vissa arbetsplatser är det dessutom möjligt att förlänga eller förkorta lunchen med flextid. Om dina anställda, när de reglerar sina arbetstider, arbetar fler eller färre arbetstimmar än vad som står i schemat, bidrar detta till plus- eller minussaldo i deras flexbank. Kom ihåg – syftet med flextid är inte att helt ändra på den utsatta arbetstiden, utan att vid vissa tillfällen reglera den.

Du vet väl att du med hjälp av Workfeeds system för schemaläggning kan motivera dina anställda med ännu mer frihet. Låt dina anställda vara med och ta fram ett arbetsschema som passar dem. Läs mer om hur du skapar det perfekta arbetsschemat med Workfeed.

Flextidsramar – vad finns det för regler för flextid?

När ett företag tillämpat flextid ska det alltid finnas tydliga regler om vilka tidsramar och andra villkor som gäller. Vanligtvis görs en avstämning av varje anställds tidsrapportering en gång i månaden. Då utgår du från den faktiska ordinarie arbetstiden för aktuell kalendermånad. Denna ska sedan jämföras med hur mycket varje anställd har arbetat. Det ska dessutom finnas regler för hur mycket man som anställd får ha i plus- och minussaldo.

Du som arbetsgivare ska även utforma regler för vad som händer om den anställda har för mycket i plus- respektive minussaldo. Det är inte ovanligt att för mycket i plussaldo passerar utan åtgärd. Däremot är många arbetsgivare noga med att dra av från lönen vid för många timmar i minussaldo.

Hur ska flextidssaldot hanteras?

Flextidssaldot avser hur mycket någon arbetat eller varit ledig under det bestämda flextidsutrymmet. Det är inom denna ram som underskottet eller överskottet sedan justeras. Bara för att en anställd har 30 timmar på sitt plussaldo innebär inte det att han eller hon kan vara borta från jobbet flera dagar i sträck, eller ens en hel dag. Syftet är att arbetstiden enbart ska justeras och att dina anställda ska kunna vara lediga motsvarande tid under flextiden.

Om en anställd av någon anledning slutar på arbetsplatsen kommer ska han eller hon få löneavdrag vid minussaldo. Vid plussaldo ska arbetstagaren istället få betalt för den arbetade flextiden. Hur detta fungerar är dock upp till dig och kan variera från arbetsplats till arbetsplats.

Oavsett om du väljer att låta dina anställda utnyttja flextid eller inte kan det vara bra att ta fram ett smidigt system för att registrera frånvaro. Mer om detta kan du läsa här.

Hur fungerar flextid?

Ibland är flextid reglerat i lokala och kommunala arbetstidsavtal. Däremot är det för det mesta upp till dig som arbetsgivare om du vill tillämpa flextid eller inte. Det är då du som reglerar villkoren och du kan ta bort förmånen vid ett senare tillfälle. Nedan följer några av de viktigaste reglerna för flextid:

  • Flextid räknas en månad i taget.
  • När en anställd använder flextid för att jobba mindre under en dag skapas ett minussaldo på kontot. Jobbar denne extra skapas ett plussaldo.
  • Det ska finnas gränser för hur många timmar överskott det är möjligt att ha. 
  • Plussaldot ska användas under tiden för flexramarna. Det går exempelvis inte att ta en dag ledigt för att det finns flera timmar i plussaldot.
  • Om den anställde inte har använt plussaldot i slutet av månaden går det inte att utnyttja nästa månad.
  • Vid minussaldo ska den anställde få löneavdrag.
  • Rätten till flextid betyder inte att de anställda alltid har rätt att vara ledig en specifik tid. Här kan du som arbetsgivare sätta vissa gränser. 

För- och nackdelar med flextid

Med flextid är det möjligt för dina anställda att vid behov reglera sina dagar efter vad som passar han eller henne – inom vissa ramar. Syftet är att dina anställda ska kunna använd sin flextid för att underlätta vid hämtning och lämning av barn eller för att besöka läkaren. På så sätt kan flextid leda till mindre stress, bättre arbetsklimat och större möjlighet att reglera balansen mellan fritid och jobb.

Eftersom flextid är valfritt att använda är det en förmån med få nackdelar, både för dig och dina anställda. Däremot kan felaktig användning av flextid leda till konsekvenser för dina anställda. Oregelbundna arbetstider leder ibland till problem med sömn och minskat socialt umgänge. Det kan dessutom vara svårare att bygga goda relationer med andra på arbetsplatsen.

Vad är skillnaden mellan flextid och övertid?

Flextid kan och ska användas när det passar arbetstagaren. Du som arbetsgivare kan självklart inte tvinga en anställd att använda flextiden som övertid. Arbetar dina anställda övertid ska detta kompenseras i kontant ersättning eller kompensationstid. På samma sätt kan inte en anställd kräva komptid om han eller hon själv väljer att jobba extra i samband med flextid.

På vilka arbetsplatser är det vanligast med flextid?

Flextid är vanligast för tjänster som är mer självständiga, där de anställda inte påverkar någon annan på arbetsplatsen genom att reglera sina arbetstider. Detta kan exempelvis vara jobb inom administration eller tjänster som är möjliga att sköta hemifrån. Ju mer kontakt en anställd har med exempelvis kollegor, kunder eller patienter på jobbet, desto mindre sannolikt är det att arbetsplatsen tillämpar flextid. Flextid förekommer dessutom sällan på arbetsplatser med många timanställda.

Att en arbetsplats har flextid innebär inte att det är möjligt för alla att utnyttja den. Det är upp dig som arbetsgivaren vilka som får ta ut flextid.

Få kontroll över dina anställdas arbetstider med hjälp av Workfeed

Workfeed hjälper dig hantera allt administrativt arbete du som arbetsgivare måste ta hand om varje dag. I takt med att det tornar upp sig högar av pappersarbete på skrivbordet finns det allt mindre tid över åt andra viktiga områden inom organisationen.

Väljer du att låta dina anställda utnyttja flextid innebär det att du måste hålla koll på plus- och minussaldo samt eventuella kompensationer eller löneavdrag. Ta hjälp av Workos funktion för flextid redan idag och gör hanteringen av flextid smidigare både för dig och dina anställda.
Kristian Emil Larsen - Workfeed Author
Kristian Emil Larsen
Founder & CCO

Du kanske också gillar...

Spara tid på schemaläggning av personal

Få den schemaläggnings app du förtjänar.

Workfeed samlar all din schemaläggning av skift och dina tidrapporter i en enda liten app som hjälper dig att engagera personalen, automatisera administrationen och ta kontroll över din tid.
Frida
14h
Louise
16h
Sara
8h
Johan
22h
Bianca
10h
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram