calendar emoji

Vad är strategisk HR och hur gör jag en HR-strategi?

Berry van Waarden - 15 mars 2023 - 4 minuters lästid
Innehåll
En affärsstrategi är nödvändig för att förstå vart din organisation ska och hur ni ska ta er dit – och en viktig del av denna övergripande strategi är just strategisk HR. Säkerställ att din HR-avdelning skapar mervärde för verksamheten och leder er i rätt riktning med hjälp av en HR-strategi. Mer om strategisk HR och vad det är kan du läsa nedan.

Vad är en HR-strategi?

Syftet med strategisk HR är att säkerställa att HR skapar mervärde för din verksamhet. När du tar fram en HR-strategi ska du fokusera på vilka HR-frågor som är viktiga för att din verksamhet ska nå framgång. Fokusera även på hur ni ska gå tillväga för att lyckas.

Det är viktigt att alla HR-medarbetare kan hjälpa till att bedöma risker i affärsstrategin och i framtagandet av framtida affärsmål. Det finns risker i alla beslut som tas inom en organisation vad gäller hur man ska organisera sig och vilka, samt hur många, som ska anställas. Bland annat är en koppling mellan personalfrågor och finansiella resultat väsentlig.

Att upprätta en HR-strategi från grunden är inte alltid helt enkelt. Du behöver ha koll på vilka frågor som är viktiga att fokusera på och vilka steg som ingår i arbetsprocessen. Vi vill göra det lite enklare för dig. Nedan går vi igenom hur du skapar en HR-strategi i 6 enkla steg.

5 huvudprocesser inom strategisk HR.

  • Organisationsutveckling
  • Lärande och personalutveckling
  • Rekrytering och bemanning
  • Personalvård och relationer
  • Performance management

HR-strategi i 6 enkla steg.

1. Omvärldsbevakning

Det första steget i att arbeta med strategisk HR är att genomföra en omvärldsbevakning och försöka förstå sig på sin omvärld. Här är det branschkunskap samt koll på konkurrensläget som gäller. Du ska även vara insatt i utveckling inom teknik, ekonomi, politik och samhälle. Börja med att följa olika branschorganisationer, skapa ett professionellt nätverk och bevaka din omvärld löpande.

2. Vilka är verksamhetens utmaningar?

Nästa steg är att sätta dig in i verksamhetens mål och utmaningar och fundera över hur ni ska kunna nå dessa. Fundera över följande frågor:

  • Vilka är era affärsmässiga utmaningar?
  • Var på marknaden vill ni befinna er (vilka resurser ska ni skapa)?
  • Var befinner ni er just nu? 
  • Hur ska ni tar er till önskad plats (strategi och plan)?

För att dessa frågor ska kunna besvaras krävs att organisationens HR-avdelning har en god verksamhetsförståelse. För att få denna förståelse krävs att de som arbetar med dessa frågor sätter sig in i hela verksamhetens flöde. Bland annat genom att spendera tid på de olika avdelningarna och prata med medarbetare inom organisationens alla delar.   

3. Vilken roll har HR och vad är mervärdet?

Nu är det dags att klargöra hur HR kan bidra till att möta din verksamhets utmaningar och nå uppsatta verksamhetsmål.

4. Skapa en HR-plan

När de strategiska fokusområdena för HR är satta ska en HR-plan skapas. Med det menas att strategin ska översättas till aktiviteter och initiativ. Här är det också viktigt att säkerställa att HR:s uppdrag är tydligt och anpassat efter verksamhetens behov och utmaningar. Det ska dessutom skapas förutsättning genom exempelvis HR-system, guider, verktyg, mallar, etc.

5. Tydliggör HR:s leveransmodell

Som en förlängning av HR-planen bör även en leveransmodell tydliggöras. Säkerställ även att HR-funktionen har rätt kompetens och kapacitet för att kunna fullfölja det som ingår i planen.

6. Uppföljning

Det är alltid viktigt att följa upp HR-strategin för att kunna avgöra om de valda insatserna givit avsedd effekt eller inte. Uppföljningen ska såklart vara kopplad till strategin och HR-planen. För att lyckas med en så strukturerad och resultatorienterad uppföljning som möjligt är det alltid bra att välja ett antal nyckeltal för varje strategiskt fokusområde som mäter det som är relevant.

Fundera över följande.

Hur värderas HR inom din verksamhet?

Får ledare och anställda stöd utifrån sina behov eller upplevs det som att HR har en egen agenda? När denna eller liknande frågor ska besvaras är det viktigt att inte vika undan från mindre tilltalande svar. Det är viktigt att genomföra förändringar inom HR om det behövs, att designa insatser utifrån behov och bygga det förtroende som krävs för att få HR involverade i flera frågor med fokus på det mänskliga perspektivet.

Hur stöttar HR verksamhetens strategi?

Lista alla pågående insatser från HR och se till att du eller någon annan i ledningen kopplar dessa till vision, affärsmål och strategi. Hur många av dessa initiativ är viktiga för att ni ska ta nästa steg som organisation?

Har vi en HR-plan?

Saknar din organisation en HR-plan eller har ni en plan framtagna av HR? En del företag fokuserar i huvudsak på organisationens behov och funderar över vilka processer som behöver stöttning eller utvecklas. Det bästa är om HR-planen bygger på behov från anställda i verksamheten.

Workfeed gör den enklare att arbeta med strategisk HR.

Med Workfeed anpassar du verksamheten efter dina anställda. Tack vare våra många användbara funktioner tillfredsställer du dina medarbetares behov och ser till att alla inom organisationen kan göra sin röst hörd. HR-avdelningens uppdrag och arbete ska vara anpassat efter både ledares och anställdas behov.

Med hjälp av Workfeed säkerställer du god arbetsplanering och en öppen kommunikation där alla få komma till tals. Låt dina anställda vara med och ta fram ett arbetsschema och ta del av automatisk och lättillgänglig tidregistrering, bland mycket mer. Få en introduktion till Workfeed och hur våra ve.

Berry van Waarden
Marknadsförings Chef
Dela denna artikel
Få uppdateringar

Du kanske också gillar...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram